Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI

Tasotestit

Selvitä oma taitotasosi sopivan kurssin tai koulutuksen valitsemiseksi.

YKSITYIStunnit

Suullinen tasonarviointi joko puhelimitse tai Ranskan instituutissa : tämän testin avulla voidaan myös kartoittaa tavoitteet ja määrittää opetuksen sisältö. Lisätiedot puh. 09-2510 2129 tai: 

Oman tasonsa voi arvioida myös alla mainituilla tasotesteillä, ks. ryhmäkurssit.

RYHMÄKURSSIT

Ryhmäkursseille osallistuvalla on kaksi vaihtoehtoa tasonsa määrittelemiseen :

TASONARVIOINTI NETISSÄ

Kaksi alla olevaa tasotestia auttavat sopivan tasoisen kurssin valitsemisessa ja niiden avulla selviää sekä kuullun että luetun ymmärtämisen taitotaso.

Tasonarvioinnin jälkeen voit ilmoittautua kurssille Extranet-sivustomme kautta.

  

VALITSEN TASONI ITSE

Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys – itsearviointilokerikko :

http://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/european-language-levels-cefr

http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf

Tasot: mitä tarkoittaa A1, A2, B1, B2, C1 ja C2 ?

Tasoni on A1 – Aloittelija

Ymmärrän ja käytän tuttuja sanoja sekä kaikkein tavallisimpia sanontoja arkisista tarpeista. Osaan esittäytyä ja esitellä muita, kysyä asuinpaikasta, perheestä, omistamisesta ja osaan vastata vastaaviin kysymyksiin. Selviydyn kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista jos puhekumppani puhuu hitaasti ja auttaa minua muotoilemaan sen mitä yritän sanoa.

Tasoni on A2 – Selviytyjä
Ymmärrän muutamia sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan elämääni, esim. aivan keskeinen tieto itsestäni, perheestäni, ostosten tekeminen, asuin- ja työpaikka. Pystyn kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista. Pystyn kuvailemaan koulutustaustaani ja lähiympäristöä käyttäen yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita sekä käymään lyhyitä keskusteluita.

Tasoni on B1 – Itsenäinen
Ymmärrän pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esim. työssä, koulussa tai vapaa-ajalla säännöllisesti esiintyviä ja minulle tuttuja aiheita. Selviydyn useimmista tilanteista, joita syntyy kohdekielisillä alueilla matkustettaessa. Pystyn osallistumaan keskusteluun aiheista, jotka ovat tuttuja ja itseäni kiinnostavia. Osaan kertoa tapahtumista, kokemuksista, unelmista, toiveista ja pyrkimyksistä. Pystyn perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitäni ja suunnitelmiani.

Tasoni on B2 – Edistynyt
Ymmärrän olennaisen konkreettisista tai abstrakteista aiheista monitahoisessa tekstissä mukaan luettuna keskustelu teknisestä erikoisalasta. Pystyn viestimään niin sujuvasti ja spontaanisti, että säännöllinen yhteydenpito syntyperäisten puhujien kanssa on mahdollista ilman, että kumpikaan osapuoli kokee sen hankalaksi. Pystyn esittämään selkeitä, yksityiskohtaisia kuvauksia hyvinkin erilaisista aiheista, selittämään näkökantani johonkin ajankohtaiseen kysymykseen ja esittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Tasoni on C1 – Taitava
Ymmärrän monia erilaisia pitkiä ja vaativia tekstejä ja tunnistan piilomerkityksiä. Ilmaisen itseäni sujuvasti ja spontaanisti ilman, että sanoja tarvitsee juurikaan hakea. Osaan käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sosiaalisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin. Osaan muotoilla ajatuksia ja mielipiteitä selkeästi, täsmällisesti ja jäsennetysti, ääntää taitavasti ja pystyn hallitsemaan puheen yhtenäiset kokonaisuudet.

Tasoni on C2 – Pitkälle edistynyt
Ymmärrän vaikeuksitta melkein kaiken lukemani ja kuulemani. Osaan tehdä johdonmukaisen yhteenvedon useista kirjallisista ja suullisista lähteistä. Pystyn tuomaan esille ajatuksia spontaanisti ja erittäin sujuvasti sekä välittämään täsmällisesti hienojakin merkitysvivahteita monimutkaisista aiheista.