Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI

Tasotestit

Määrittele oma taitotasosi, jotta voit valita sinulle sopivan kurssin!

YKSITYISKURSSIT

Suullinen tasonarviointi opettajan kanssa joko puhelimitse tai Ranskan instituutilla. Samalla keskustellaan myös kurssin tavoitteista ja laaditaan opintosuunnitelma. Lisätietoja ja tapaamisten varaamiset puhelimitse 09-2510 2129 tai osoitteesta :

Voit myös halutessasi arvioida itse oman tasosi, ks. kohta ”Ryhmäkurssit”.

RYHMÄKURSSIT

Ryhmäkursseille osallistuvalla on kaksi vaihtoehtoa tasonsa määrittelemiseen:

VERKKOTESTI

Kaksi alla olevaa tasotestia auttaa sinua sopivan kurssin valitsemisessa. Tasokoe vastaa seuraaviin kysymyksiin : Ymmärränkö hyvin puhuttua ja kirjoitettua kieltä?

– virallinen CNED-kielitutkinto (Centre National français d’Enseignement à distance ; suom. Ranskan kansallinen etäopetuksen keskus)

Aloita testaaminen tästä!

–  Lyhyt testiversio TCF-kielitutkinnosta (Ranskan kielen ymmärtäminen) (ei aikarajoitusta)

 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/entrainement-au-tcf?tcf_lot_id=50

Tasokokeen jälkeen ilmoittaudu Extanetista

VALITSEN ITSE TASONI

Asiakas valitsee itse taitotasonsa itsearviointitaulukon avulla, kielten oppimista ja opetusta koskevan yhteisen eurooppalainen viitekehyksen mukaan.

Europass – kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys (http://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/european-language-levels-cefr )

Europass: itsearviointitaulukko (http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf )

Tasot: mitä tarkoittaa A1, A2, B1, B2, C1 ja C2 ?

Tasoni on A1 – Aloittelija
Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettisten tarpeiden tyydyttäminen. Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita. Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on. Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

Tasoni on A2 – Selviytyjä
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.

Tasoni on B1 – Itsenäinen
Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana. Selviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan kohdekielisillä alueilla. Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista. Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita. Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

Tasoni on B2 – Edistynyt
Ymmärtää pääajatukset konkreettisia ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä. Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja. Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.

Tasoni on C1 – Taitava
Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä. Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä. Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin. Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä. Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.

Tasoni on C2 – Pitkälle edistynyt
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti. Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.