Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI

RANSKAA AMMATTILAISILLE

Ranskan instituutti tarjoaa…

 • natiivit opettajat, jotka ovat erikoistuneita ranskan opetukseen vieraana kielenä
 • opetusmenetelmän joka on sovitettu jokaisen oppilaan tarpeisiin
 • joustavat kurssiajat
 • koekeskuksen, jossa voi suorittaa DEL-, DALF-, TCF- ja CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris) –kielitutkintoja

 

Kurssit keskittyvät opettamaan kieltä ammatilliseen tarkoitukseen ja niiden tarkoitus on:

 • valmistaa ammattilaisia työelämän erilaisiin tilanteisiin, kuten yhteistyöhön kollegoiden, esimiesten, palveluntarjoajien, asiakkaiden jne. kanssa…
 • tutustuttaa erilaisiin ajankohtaisiin ammatillisiin ympäristöihin, kuten henkilöstöhallintoon, johtamiseen, markkinointiin, rahoitukseen, logistiikkaan…

Tavoitteet

 • lukea ja ymmärtää yksinkertaisia jokapäiväisiä työelämän dokumentteja, kuten sähköposteja, ilmoituksia, toimintasuunnnitelmia, lomakkeita…
 • oppia toimimaan ranskan kielellä erilaisissa ammatillisissa tilanteissa;
 • ymmärtää ranskankielistä kontekstia jossa haluaa kehittyä;
 • oppia käyttämään kirjallista ja suullista kielitaitoa suhteiden kehittämiseen;
 • ymmärtää miten toimia henkilökohtaisissa tilanteissa
 • oppia muokkaamaan puhettaan tilanteen mukaan

Tavoitteisiin päästään roolileikkien, simulaatioiden, tilanneharjoitteluiden ja ryhmätöiden kautta, jotka muistuttavat mahdollisimman paljon oikeaa työelämää.

Taitojen osoittaminen

Ranskan kielen taidot voidaan osoittaa seuraavilla todistuksilla: DELF-tutkinto (taot A1, A2, B1, B2), DALF-tutkinto (C1, C2) ja TCF (Test de connaissance en français, kaikki tasot)
Ammattiranskan taidot voidaan myös osoittaa CCIP:n kokeella:Juridista ranskaa (Français juridique) (B2)Hotelli- ja ravintola-alan ranskaa (Français de l’Hôtellerie et de la Restauration) (A2)Matkailu ranskaa/Opas (Français du tourisme/Guide) (B2)
Matkailu- ja hotellialan ranskaa (Français du tourisme et de l’Hôtellerie) (B1)
Kansainvälisten suhteiden ja diplomatian ranskaa (Français des relations internationales et de la diplomatie) (B1)
Liike-elämän ranskaa (Français des Affaires) (A1 – C1, netin välityksellä)

HINNAT (Tunti = 60 mn)
Tunti 80 € -Ryhmät tasoittain-Max. 12 henkilöä per ryhmä
10 tuntia 780 €
 15 tuntia  1 140 €
20 tuntia 1 480 €
* 5€/tunti lisätään hintoihin jos opettaja liikkuu paikalle

 

AIKATAULU: pyynnöstä

Yhteydenotot, tarkempi ohjelma ja tarjouspyynnöt:

Taso B2/C1

Kurssin tavoitteet :

 • perehdyttää ja syventää tutustumista Ranskan oikeusjärjestelmään
 • kartuttaa lakialan ranskan kielen sanastoa sekä vahvistaa suullisen ja kirjallisen esityksen taitoja
 • syventää opiskelijan ymmärrystä erityyppisiä lain ja hallinnon alan ranskankielisiä tekstejä kohtaan (oikeudenkäynnin pöytäkirjat, lait, asetukset ja määräykset jne.)
 • esittää lain tai hallinnon alan teksti ja kommentoida sitä ranskan kielellä
 • tuottaa vaivattomasti oikeuden alan asiakirja ranskaksi (muistio, päätös tms.) ratkaisemalla yksi tai useampi annetuista oikeustapauksista

Kurssin loputtua osallistujat voivat halutessaan osallistua Pariisin kauppa- ja teollisuuskamarin (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, CCIP) tutkintoon:
http://www.france.fi/category/helsinki/examenscertifications/diplomes-de-francais-professionnel/?lang=fr

Päivämäärät Kesto Ajankohta
Ti. 2., 9., 23., 30. 10. 4 opintokertaa à 2 t (yht. 8 t) Ti klo 18.00-20.00
 Hinnat

 160 € /hlö (4-6 hlöä ryhmässä)

216 € /hlö (3 hlöä ryhmässä)

320 € /hlö (2 hlöä ryhmässä)

Sähköpostitse viesti  tai puhelimitse (09) 25 10 21 29