Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI

AMMATTIRANSKAA

RANSKAN INSTITUUTin kielikoulutus

 • pätevät, syntyperäiset opettajat, jotka ovat erikoistuneet ranskan opetukseen vieraana kielenä
 • nykyaikainen ja tehokas opetusmenetelmä, joka soveltuu jokaisen oppilaan tarpeisiin ja tavoitteisiin
 • joustava opetusaikataulu
 • koekeskus, jossa voi suorittaa Ranskan opetusministeriön virallisia ja kansainvälisiä DELF/DALF-kielitutkintoja ja TCF-kielitasokokeita sekä Pariisin kauppa- ja teollisuuskamarin ammattikielen kokeita

 

Työelämän ranskaa

 • valmistaudu erilaisiin työelämän viestintätilanteisiin ja ammatilliseen kanssakäymiseen kollegoiden, esimiesten, tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa
 • tilanteisiin sijoittuminen yleisimmillä eri toimialoilla kuten henkilöstöhallinnossa, johtamisessa, markkinoinnissa, rahoituksessa ja logistiikassa

Koulutuksen sisältö

 • yksinkertaisen ja tavallisen työelämän aineiston ymmärtäminen kuten sähköpostit, muistiinpanot, toimintasuunnitelmat, tiedotteet ja lomakkeet
 • toimiminen ranskaksi työelämän eri tilanteissa
 • ranskankielisen työympäristön ymmärtäminen ja siihen sopeutuminen
 • kontaktien luominen yhteistyökumppaneihin kirjallisesti ja suullisesti
 • tehokkaasti toimiminen tapaamisissa
 • puheen muokkaaminen tilanteen mukaan

Työelämän tilanteita, jotka muistuttavat mahdollisimman paljon oikeaa työelämää, harjoitellaan käytännössä roolileikkien, simulaatioiden ja ryhmätöiden kautta.

Taitojen vahvistaminen

Ranskan kielitaidon taso voidaan osoittaa seuraavilla diplomeilla, jotka ovat voimassa pysyvästi : DELF-kielitutkinto (tasot A1, A2, B1 ja B2) ja DALF-kielitutkinto (tasot C1 ja C2) sekä TCF-kielitasokokeella (kaikki tasot), josta myönnettävä todistus on voimasssa kaksi vuotta.

Ammattiranskan taidot voidaan osoittaa Pariisin kauppa- ja teollisuuskamarin diplomeilla : liike-elämän ranska (tasot A1-C1), juridinen ranska (taso B2), kansainvälisten suhteiden ranska (tasot B1-C1), hotelli- ja ravintola-alan ranska (taso A2), matkailu- ja hotellialan ranska (taso B1) ja matkailu-alan ranska/matkaopas (taso B2).

HINNAT (1h = 60 mn)
1 tunti 80 € – ryhmät tasoittain
– enintään 12 henkilöä per ryhmä
10 tuntia 780 €
15 tuntia 1140 €
20 tuntia 1480 €
* Opettajan matkakulut 5 €/kerta mikäli tunnit pidetään asiakkaan tiloissa.

AJANKOHTA : tilauksesta ympäri vuoden

Pyydä tarjous : 

Kohderyhmä

Asianajajat, juristit tai työnsä puolesta lainopillisten asioiden ja ranskankielisten ammattilaisten kanssa tekemisissä olevat henkilöt.

Tavoitteet

 • perehtyminen Ranskan oikeusjärjestelmään
 • juridisen sanaston kartuttaminen ja suullisten sekä kirjallisten taitojen vahvistaminen
 • erilaisien lain ja hallinnon alan tekstien ymmärtämisen syventäminen (oikeudenkäynnin pöytäkirjat, lait, asetukset ja määräykset)
 • lain tai hallinnon alan tekstin esitteleminen ja tulkitseminen
 • yhden tai useamman oikeustapauksen ratkaiseminen annetusta aineistosta ja ammattimaisen juridisen tekstin tuottaminen vaivattomasti ja tehokkaasti (muistio, päätös)

Kurssin päättyessä osallistujat voivat halutessaan osallistua Pariisin kauppa- ja teollisuuskamarin tutkintoon : Ammattiranskan diplomit

Kysy lisää ja pyydä tarjous :  tai puh (09) 2510 2129