Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI

Tiede ja korkeakoulu

Suomalais-ranskalainen tiede-, innovaatio- ja korkeakouluyhteistyö

Ranskan tiede- ja korkeakouluyhteistyötä Suomessa hoitaa Ranskan instituutti. Instituutin tiede- ja korkeakouluosaston tarkoituksena on ylläpitää ranskalais-suomalaista yhteistyötä sekä Campus France -palvelua, joka on Ranskan ulko- ja opetusministeriöiden ylläpitämä korkeakoulutuksen neuvontapalvelu. Campus France palvelee Ranskan instituutissa Helsingissä.

Järjestämme tiede- ja korkeakouluyhteistyön puitteissa mm. seuraavanlaista toimintaa:

-Ranskalais-suomalaisia tai ranskalais-pohjoismaalaisia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia

-Vierailuja delegaatioille, tutkijoille, ohjelmapäälliköille jne.

-Tutkimusvierailuja ranskalaisille ja suomalaisille tutkijoille, jotka haluavat aloittaa yhteistyön tai vahvistaa sitä

-Infotilaisuuksia suomalaisissa yliopistoissa tai tutkimuskeskuksissa

-Osallistumme opiskelijamessuille ja muihin kansainvälisiin tapahtumiin

Voit ottaa tiede- ja korkeakouluattaseaan yhteyttä, jos olet ranskalainen tai suomalainen tutkija (julkisessa tai yksityisessä organisaatiossa), kandi- tai maisteriohjelmien vastaava, kansainvälisestä koulutuksesta vastaava,tai jos haluat luoda tutkijaverkoston tai opinto-ohjelman toisen maan kanssa.

Tiede- ja korkeakouluyhteistyöhön sisältyvät kaikki tutkimus- ja tieteenalat, mukaanlukien yksityinen tutkimus ja tutkimus kaikentyyppisissä korkeakouluissa (yliopistot, ammattikorkeakoulut, insinööri- ja kauppakorkeakoulut, erikoiskoulut), organisaatioissa (innovaatiotoimistot, kunnat, kaupungit…) sekä yrityksissä.

Opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita opiskelusta Ranskassa, voivat ottaa yhteyttä osoitteeseen helsinki@campusfrance.org. Osoitteesta voi myös tilata Campus Francen uutiskirjeen.

Voit myös seurata meitä Twitterissä: @IFFScience

Katso myös : mennet tahpahtumat

Agenda

Tiedeyhteistyösopimusten puitteissa suomalaiset ja ranskalaiset tutkijat tekevät vierailuja toistensa luokse vahvistaakseen yhteistyötä tutkimuslaboratorioiden ja yliopistojen kanssa. Suomeen suuntautuvat vierailut: Dr. Michel ATTOUI, LISA, UMR CNRS 7583 Université Paris Est Créteil et Université Paris-Diderot Aika : 19.-23.6.2017 Tutkimusaihe : Ilmakehätieteet Vastaanottava laitos : Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto   Dr.  Mélanie BARONI, CEREGE-laboratorio Université Aix-Marseille Aika: kesäkuu 2017 Tutkimusaihe: Ympäristötieteet…Continue Reading >

16 Feb / 30 Jun - Helsinki @fi

Professori Bréchignacin vierailu Helsingissä

Ranskan instituutti, Ranskan tiede- ja korkeakouluministeriö, Suomen Tiedeseura sekä Suomalainen Tiedeakatemia toteuttivat yhteistyössä Ranskan Tiedeakatemian ja tiede-, innovaatio- sekä teknologiasuurlähettilään professori Catherine Bréchignacin vierailun Helsinkiin 12.-13.6.2017. Vierailun aikana allekirjoitettiin Ranskan ja Suomen tiedeakatemioiden välinen yhteistyösopimus. 13.6. Professori Bréchignac luennoi Helsingin säätytalolla tieteestä ja innovaatioista globaalissa kontekstissa. Paikalla oli suuri määrä kiinnostuneita kuulijoita. Luentoa alusti instituutin johtaja…Continue Reading >