Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI

DELF DALF-kielitutkinnot

Miksi suorittaa DELF- tai DALF-tutkinto?

  • Ainoat viralliset ranskan kielitutkinnot
  • Ranskan opetusministeriön kansainväliset tutkinnot
  • Kaikki tasot
  • Diplomi voimassa pysyvästi

 

Tiesithän?

DELF B1 on yksi vaatimuksista Ranskan kansalaisuuden saamiseksi

DELF B2 mahdollistaa kandidaattitason opinnot Ranskalaisessa yliopistossa

DALF C1 mahdollistaa maisteritason ja Grandes Écoles -opinnot

 

-Lukuun ottamatta Ranskan kansalaisia kokeisiin voivat osallistua kaikki, kieliopintojen pituuteen katsomatta. Ne voidaan suorittaa missä tahansa maassa: samaan aikaan järjestettävät kokeet ovat samanlaisia kaikkialla maailmassa.

-Ensimmäistä kertaa osallistuessaan kokelaat saavat henkilökohtaisen numeron, jota tulee käyttää aina kokeisiin ilmoittauduttaessa

 

Tutkinnot vastaavat kuutta eri tasoa eurooppalaisen kielisalkun taitotasojen viitekehyksen mukaisesti:

  • Delf A1, Delf A2, Delf B1, Delf B2
  • Dalf C1, Dalf C2

 

Vuoden 2018 DELF ja DALF -kokeet:

DELF (Diplôme d’études en langue française) tasot A1–B2

DALF (Diplôme approfondi de langue française), tasot C1-C2

 

Kokeiden päivämäärät Ilmoittautumiset
23 & 24.11.2018 27.08 – 09.11.2018

HINNAT 2018

 DELF A1  62 €
 DELF A2  74 €
 DELF B1  90 €
 DELF B2  103 €
 DALF C1  113 €
 DALF C2  123 €
INSCRIPTIONS

 Jos ilmoittaudut ensimmäistä kertaa, luo ensin käyttäjätili. Hyväksyttyäsi yleiset ehdot Extranet laatii laskun ja lähettää sen ja vahvistusviestin sähköpostiisi: laskun tulee ehdottomasti olla maksettuna ennen koepäivää.

Kokeiden aikataulut ilmoitetaan kun ilmoittautumisaika on mennyt umpeen. Lähetämme myös koepäivänä esitettävän kutsun kokeisiin.

Lisätietoja DELF- ja DALF-tutkinnoista:

  

DELF- ja DALF-tutkintokokeiden kuvaus

Centre international d’études pédagogiques 

Eurooppalaiset kielitasot – Itsearviointilokerikko

Jokainen koe koostuu tehtävistä, joissa arvioidaan kielitaidon neljää osa-aluetta: kuullun ymmärtäminen. luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen tuottaminen.

Tehtävien kesto ja vaikeusaste riippuvat kielitutkinnon taitotasosta.

Jokainen tehtävä arvoidaan 25 pisteen asteikolla. Tehtävän läpäisemiseksi on saatava vähintään 5 pistettä 25:stä, ja kokeen läpäisemiseksi vähintään 50 pistettä sadasta.

Tutkinto Kuullun-ymmärtäminen Luetun-

ymmärtäminen

Kirjallinen

tuottaminen

Suullinen tuottaminen
DELF A1 (1h20) 20 min. 30 min. 30 min. 5-7 min. (valmistautuminen:

10 min.)

Osiossa vastataan kysymyksiin 3-4 hyvin lyhyestä arkipäivän tilanteita koskevasta nauhoituksesta. Osiossa vastataan kysymyksiin 4-5 arkipäivän tilanteita koskevasta tekstistä. 2 osaa: 1. kaavakkeen täyttäminen; 2. lyhyiden lauseiden laatiminen (postikortti, viesti…) 3 osaa: 1. Puhu itsestäsi (ohjattu keskustelu). 2. Tee yksinkertaisia kysymyksiä. 3. Simuloitu keskustelu.
DELF A2 (1h40) 25 min. 30 min. 45 min. 6-8 min. (valmistautuminen:

10 min.)

Osiossa vastataan kysymyksiin 3-4 lyhyestä arkipäivän tilanteita koskevasta nauhoituksesta. Osiossa vastataan kysymyksiin 3-4 arkipäivän tilanteita koskevasta tekstistä. 2 osaa: 1. Kuvaile tapahtumaa tai henkilökohtaisia kokemuksia 2. Kirjoita kutsu, kiitos- tai anteeksipyyntöviesti, kysymys… 3 osaa: 1. Puhu itsestäsi (ohjattu keskustelu). 2. Monologi. 3. Simuloitu keskustelu.
DELF B1 (1h45) 25 min. 35min. 45 min. 15 min. (valmistautuminen:

10 min.)

Osiossa vastataan kysymyksiin 3 nauhoituksesta. Osiossa vastataan kysymyksiin 2 tekstistä: 1. Etsi hyödyllisiä tietoja. 2. Analysoi tekstin sisältöä. Kerro oma mielipiteesi jostain yleisluontoisesta aiheesta (essee, kirje, artikkeli…). 3 osaa: 1. Puhu itsestäsi (ohjattu keskustelu). 2. Simuloitu keskustelu. 3. Esitä mielipiteesi aineiston pohjalta.
DELF B2 (2h30) 30 min. 1h 1h 20 min. (valmistautuminen:

30 min.)

Osiossa vastataan kysymyksiin 2 nauhoituksesta. Osiossa vastataan kysymyksiin 2 tekstistä: 1. Informatiivinen aineisto. 2. Argumentoiva aineisto. Ota kantaa ja perustele (puheenvuoro keskustelussa, muodollinen kirje, kriittinen artikkeli). Esitä mielipide ja puolusta sitä lyhyen aineiston pohjalta.
DALF C1 (4 h) 40 min. 50 min. 2h30 30 min. (valmistautuminen:

1 h)

Osiossa vastataan kysymyksiin nauhoituksista.1. Pitkä nauhoitus (keskustelu, kurssi, luento). 2. Useita radionauhoituksia. Osiossa vastataan kysymyksiin kantaaottavasta tekstistä (kirjallinen tai journalistinen). 2 osaa: 1. Synteesi usean tekstin pohjalta. 2. Argumentoitu essee saman aineiston pohjalta. Pidä esitelmä usean tekstin pohjalta. Sitä seuraa keskustelu juryn kanssa.
Kaksi vaihtoehtoista alaa: luonnontiede tai humanistiset tieteet
Tutkinto Kuullunymmärtäminen ja suullinen tuottaminen Luetunymmärtäminen ja kirjallinen tuottaminen
DALF C2 (3h30) 30 min. (valmistautuminen: 1 h) 3 h 30
3 osaa: 1. Selostus ääniaineistosta 2. Oma pohdinta esitellyn problematiikan pohjalta 3. Keskustelu juryn kanssa. Laadi selvärakenteinen teksti (artikkeli, pääkirjoitus, raportti, puhe…) annetun materiaalin pohjalta.
Kaksi vaihtoehtoista alaa: luonnontiede tai humanistiset tieteet

Tulokset

Osallistujat saavat tuloksensa kahden viikon kuluttua kokeista ja Ranskan instituutti antaa heille väliaikaiset todistukset suorituksesta. CIEP lähettää diplomit kahden kuukauden kuluessa ja osallistujat saavat sähköpostitse tiedon niiden saapumisesta.