Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI

TCF-kielitasokoe

Le Test de connaissance du français (TCF) – Ranskan kielen tasokoe TCF

Mikä on TCF ?

Vuonna 2002 aloitettu TCF on 76:sta eri tehtävästä koostuva koe, joka painottuu suuresti erityisesti kirjoitus- ja puhetaitoon, mutta siinä käydään myös läpi sanastoa ja kielioppia. Kaksi valinnaista koetta auttavat arvioimaan kokelaan kirjallista ja kielellistä ilmaisua. Kokeen neljästä eri vaihtoehdosta vain yksi on oikea. Tehtävät etenevät vaikeusjärjestyksessä A1-tasosta C2-tasoon eurooppalaisen kieliviitekehyksen mukaan.

Kokeen esittely

Koe koostuu kolmesta pakollisesta kokeesta ja kahdesta valinnaisesta kokeesta.

Kolme pakollista koetta Kaksi valinnaista koetta
76 tehtävää 1 h 25 Kuullun ymmärtäminen 29 tehtävää 25 min 1 h 12 Kielellinen ilmaisu

12 min

Kielirakenteiden hallinta 18 tehtävää 15 min Kirjallinen ilmaisu

60 min

Kirjallinen ymmärtäminen 29 tehtävää 45 min

Kokeiden kuvailu CIEP-keskuksen sivuilla: http://www.ciep.fr/en/tcf (todistukset ja kokeet, suorittajan ohjekirja)

Esimerkkejä tasokokeista : http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf

– 

Ketkä voivat osallistua kokeeseen?

-Kaikki 16-vuotta täyttäneet jotka haluavat saada todistuksen henkilökohtaisista syistä: oman tasonsa määritelläkseen tai saadakseen todistuksen Ranskan kansalaisuuden hakemiseen tai naimisiinmenoa varten;

Kaikki ulkomaalaiset opiskelijat jotka haluavat kirjautua ranskalaiseen korkeakouluun (yliopistoon, Grandes écoles –oppilaitokseen sekä taide-, arkkitehti- tai kauppakorkeakouluun) ja joilla ei ole ranskalaista ylioppilastutkintoa tai DELF B2-, DALF C1- tai C2 –todistusta;

Kaikki ammattilaiset, jotka haluavat saada tietoa ranskan kielen tasostaan esimerkiksi avuksi rekrytointiin tai mainontaan

Kansainväliset virkamiehet ja diplomaatit

TCF-koetta käytetään eurooppalaisten instituutioiden henkilökunnan ranskan kielen arviointiin kolmantena työkielenä. Se on myös sisällytetty Euroopan unionin vuosittaiseen ranskan kielen opetussuunnitelmaan Frankofonisten maiden yhteistyöjärjestön OIF:in toimesta.

-Kaikki henkilöt jotka haluavat muuttaa Québeciin: TCF Québec on erityisesti tarkoitettu vastaamaan Quebecin maahanmuttoministeriön asettamiin normeihin.

Missä voi suorittaa TCF-kokeen ? Missä tapahtuu kokeen korjaus? Mikä on todistuksen voimassaoloaika?

  • Ranskan insituutilla Suomessa tietokoneella;
  • Kokeen korjaus on keskitetty CIEP-keskukseen. Suulliset ja kirjalliset kokeet korjataan kahteen kertaan;
  • Osallistumistodistukset lähetetään 15 päivän kuluttua
  • Todistus on voimassa kaksi vuotta kokeen tekemisestä. Voimassaoloaika lukee osallistujalle annettavassa todistuksessa

HINNAT 2017

Pakolliset kokeet 100€
Valinnaiset kokeet (kirjallinen ilmaisu, suullinen ilmaisu) 50€ / koe
TCF DAP 100€
TCF Québec 50€ / koe

Yhteydenotot:

Sähköpostitse viesti :