Skip to Content

Home Page ONE ANTENNA in MULTI

Kulttuuriyhteistyö

Kulttuuriyhteistyö
Ranskan instituutti pyrkii edistämään ranskalaisen kulttuurin tunnettuutta Suomessa ja vahvistamaan maiden välistä kulttuuriyhteistyötä. Se järjestää tapahtumia, tukee kulttuurialan toimijoita ranskalaisen kulttuurin maahantuonnissa ja luo suhteita ammattilaisten välille. Yhteistyökumppaneihin lukeutuu julkisia kulttuurilaitoksia, tapahtumatuottajia, festivaaleja, ja itsenäisiä ryhmiä. Lisäksi Ranskan instituutti tiedottaa ranskalaiseen ja ranskankieliseen kulttuuriin liittyvistä tapahtumista muun muassa verkkosivuillaan ja toimitiloissaan.

Elokuvayhteistyö
Ranskan instituutti tukee ranskalaisen elokuvan tunnettuutta Suomessa ja edistää kulttuurivaihtoa alalla. Ranskan instituutti Suomessa hallinnoi omalta osaltaan myös Pariisin Institut français’n elokuvatietokantaa ja voi lainata sen kopioita suomalaisille ei-kaupallisille toimijoille, kuten elokuvakerhot, elokuvafestivaalit ja arkistoteatterit. Kopioliikenteestä vastaa kulttuurivastaava Michaël Toledano (). Ranskan instituutti tuo ranskalaista elokuvaa myös pedagogiseen käyttöön eritoten Ifcinéma-palvelun kautta.