TIEDOTTAJA/VIESTINTÄVASTAAVA
Määräaikainen kesäkuu 2018 – toukokuu 2019

Ranskan instituutti Suomessa on taloudellisesti itsenäinen Ranskan
suurlähetystön yhteydessä toimiva kulttuuritoimija. Instituutilla työskentelee
yhdeksän vakituista työntekijää sekä kymmenisen ranskan kielen opettajaa.
Ranskan instituutin tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää yhteistyötä Ranskan ja
Suomen välillä seuraavilla sektoreilla: tiede ja korkeakoulu, koulutus, ranskan
kieli ja kulttuuri. Instituutti on tiiviisti yhteydessä Ranskan suurlähetystöön ja
tarjoaa kielikeskuksessaan runsaasti ranskan kielen kursseja. Ranskan
instituutti sijaitsee Helsingin keskustassa: Yrjönkatu 36, 00100 Helsinki.

TOIMENKUVA
Tiedottaja/viestintävastaava työskentelee Ranskan instituutin johtajan alaisuudessa
sekä tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien sektoreiden kanssa.
Palkka: 2257€ (Instituutin palkkataulukon taso 4)
Työn aloitus: touko-kesäkuu 2018

TEHTÄVÄT
Tiedottajan/viestintävastaavan tulee tukea ja edistää viestinnällisesti instituutin
kaikkea toimintaa. T/V pitää yllä lehdistösuhteita (lehti, TV, radio). T/V osallistuu
instituutin viestinnällisen strategian suunnittelemiseen yhdessä johdon kanssa. T/V
toteuttaa viestintää eri kohderyhmille sekä edistää johdonmukaisesti instituutin
imagoa ja toimintaa päätetyn strategian mukaan.
– instituutin viestintäsuunnitelman laadinta
– viestinnällisten ratkaisujen yhdenmukaistaminen tavoitteiden mukaisesti
– sosiaalisen median hallinta ja tilastointi sekä instituutin kotisivujen hallinta
webmasterin poissaollessa
– suomen- ja ranskankielisten viestinnällisten materiaalien laadinta instituutin
toiminnan, erityisesti ranskan kielen kurssien, promoamiseksi: kotisivuilla
julkaistavat artikkelit, erilaiset flyerit, kurssiesite…
– lehdistösuhteiden ylläpito
– uutiskirjeen laadinta ja lähetys
– valokuvaus ja/tai videokuvaus instituutin tapahtumissa
– tapahtumien logistinen tuki

PROFIILI JA VAADITTAVAT TAIDOT
– ryhmätyöskentely, monipuolisuus
– suomi, ranska, englanti. Ruotsin taito on eduksi.
– erinomaiset viestinnälliset taidot kolmella kielellä
– viestintäalan koulutus
– ulospäinsuuntautunut, erinomaiset vuorovaikutustaidot erityisesti instituutin
asiakkaiden kanssa
– toimisto-, graafisen suunnittelun ohjelmien sekä internetsivujen hallinta
(WordPress, InDesign, Photoshop)

Lähetä ranskankielinen CV ja hakemus ennen 20.4.2018 sähköpostitse:Puh: +358 9 2510 2113