KULTTUURITUOTTAJA

Ranskan instituutin tehtäviin kuuluu edistää, kehittää sekä toteuttaa kulttuurisia sekä tiede- ja korkeakouluyhteistyöhön liittyviä aktiviteetteja sekä Ranskan ja Suomen välisiä suhteita yhteistyösektoreilla.

TOIMENKUVA
Kulttuurituottaja työskentelee Ranskan insituutin johtajan alaisuudessa.

Palkka : 2 257 €

Työn aloitus : 1.12.2017

Kesto : määräaikainen 31.3.2019 asti

TEHTÄVÄT

• Toteuttaa Ranskan instituutin johtajan kanssa tiiviissä yhteistyössä Instituutin kulttuuripoliittista ohjelmaa (elokuvat, musiikki, teatteri, näyttelyt, tanssi, kirjallisuus);
• Osallistua Instituutin kulttuuritapahtumien organisointiin (yhteistyökumppaneina festivaalien, museonäyttelyiden, teatteriesitysten ja frankofonia-kuukauden järjestäjät sekä kirjastonhoitajan kanssa kirjamessut ja kirjalliset iltamat);
• Solmia yhteistyökumppaneiden kanssa sopimuksia (ranskaksi, suomeksi, englanniksi) ja seurata niiden toteutumista sopimusten loppuun saakka;
• Laatia kulttuuritapahtumien osalta budjettisuunnitelma tiiviissä yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa;
• Kulttuurisektorin kumppaneiden ja asiakkaiden yhteystietojen ylläpitäminen;
• Laatia Instituutin internet-sivuille kulttuurisektorin tapahtumat ranskan, suomen ja englannin kielellä sekä päivittää näiden tapahtumien osalta sosiaalista mediaa sekä huolehtia lehdistötiedotteista ja muusta tiedottamisesta;
• Taiteilijoiden ja heidän edustajiensa  yhteydenpidon helpottaminen ja edistäminen Ranskan ja Suomen välillä;

• Kirjastonhoitajan sijaistaminen.

 

KELPOISUUSVAATIMUS
• tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto
• ranskan, suomen ja englannin kielen taito; arvostamme myös ruotsin kielen taitoa
• erittäin hyvät tiedottamiseen ja toimittamiseen liittyvät taidot
• kokemusta kulttuuriprojektien tuottamisesta
• toimistotyövälineiden hyvää hallintaa ja vähintään alkeet Indesign-Publisher -ohjelmasta

 

VAADITTAVAT TAIDOT:
• tiimityötaidot
• itsenäinen typöskentelyote ja aloitekykyinen
• yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoinen
• luova
• kykyä reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin
• joustava työaikojen suhteen

 

 

Ranskankielinen ansioluettelo ja hakukirje tulee osoittaa Ranskan instituutin johtajalle Jeannette Bougrabille ja lähettää sähköpostitse viimeistään 3.11.2017 Véronique Bourhisille: