HALLINTOSIHTEERI

TYÖPAIKAN ESITTELY

Vuonna 1968 perustettu Ranskan instituutti Suomessa on Ranskan suurlähetystön alainen laitos, jonka tehtävät määrittelee Ranskan ulkoministeriö.

 

TEHTÄVÄN KUVAUS

Hallintosihteeri työskentelee instituutin johtajan ja hallintopäällikön alaisuudessa.

Työhön kuuluvat budjetin hallinnoimiseen liittyvät tehtävät kuten laskujen syöttäminen AGE-ohjelmaan, niiden kopiointi ja järjestäminen asiakirjoihin, alv-palautushakemuksen valmistelu, yhteydenpito tavaran-  ja palveluntoimittajiin. Kirjanpidossa avustamiseen liittyvät tehtävät ovat kielikurssien laskutus, maksunvalvonta ja maksumuistutukset, tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen liittyvät tehtävät. Lisäksi tarvittaessa kurssihallintoon liittyviä työtehtäviä.

 

VAATIMUKSET

Tehtävässä tarvitaan hyvää suomen ja ranskan suullista/kirjallista kielitaitoa sekä hyviä IT-valmiuksia. Arvostamme tarkkuutta ja järjestelmällisyyttä, oma-aloitteisuutta, joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, luottamuksellisten tietojen käsittelytaitoa ja kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä.

Aiempi työkokemus vastaavissa tehtävissä luetaan hakijalle eduksi (mm. ranskalaisen julkisen sektorin kirjanpidon perusteiden tuntemus).

 

TYÖAIKA

Puolipäiväinen 18,75 h/vk, 3,75 h/pv, ma-pe välillä klo 9-17.

Työ alkaa 1.11.2019 ja on vakinainen. Tehtävässä on 4 kk koeaika.

Tehtävä sijoittuu instituutin palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 5 (1281,00 €/kk).

 

HAKUMENETTELY

Ranskankielinen CV ja hakukirje 27.10.2019 mennessä hallintopäällikkö Kreetta Ala-Kauppilalle :

Lisätietoja puhelimitse : 09-2510 2129.