Opiskeletko ranskaa työelämän tarpeisiin? Suorita DELF Pro!

DELF Pro kuuluu Ranskan opetusministeriön tarjoamiin kielitutkintoihin. Nämä kansainvälisesti tunnustetut tutkinnot vastaavat yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisia kielitaitotasoja ja niitä voi suorittaa Suomen lisäksi 170 maassa. Jokaisessa tutkinnossa arvioidaan luetun- ja kuullunymmärtämistä sekä kirjallista ja suullista ilmaisua. Taitoja arvioidaan käytännön työelämän tilanteissa ja myös käsitellyt teemat liittyvät työelämään.Tutkinnoista myönnettäviin diplomeihin (tasot A1, A2, B1 ja B2) tulee maininta “option professionnelle”. 

DELF Pro työelämän ranskan kielitutkintojen kokeiden sisällön kuvaukset :

DELF Pro A1: Integroituminen uuteen työympäristöön. Saavut uuteen yritykseen ja huolehdit hallinnollisista muodollisuuksista sekä suoritat ensimmäisiä työtehtäviä eri työpisteissä.

DELF Pro A2: Työtehtävien suorittaminen. Työskentelet ranskankielisessä yrityksessä ja suoritat erilaisia työtehtäviä eri osastojen ja kollegoiden kanssa.

DELF Pro B1:  Ammatillisten työtehtävien suorittaminen. Työhön liittyvien asiakirjojen avulla ja eri työryhmien kanssa suoritat erilaisia työtehtäviä.

DELF Pro B2: Työprojektien koordinointi. Yrityksesi antaa sinulle vastuuta ja johdat erilaisia projekteja. Teet päätöksiä ja ilmoitat niistä neuvottelukumppaneille.

Lisätiedot ja esimerkkejä kokeista löytyy kokeita hallinnoivan Centre international d’études pédagogiques-järjestön kotisivuillta : www.ciep.fr (Diplômes et tests).

Ranskan instituutti järjestää myös kielitutkintoihin valmentavia kursseja.  Pienet ryhmäkoot, nykyaikaiset opetusmenetelmät sekä opettajiemme ammattitaito ja kokemus takaavat nopean ja tehokkaan oppimisen.

Valmennuskurssit (Delf Pro B1 ja B2): pe-la 17.-18.4.2015.

Vuoden 2015 DELF Pro-kokeet (kaikki tasot): perjantai 24.4.15 (ilmoittautumiset 9.3.-8.4.15). 

Ilmoittaudu: https://if-finlande.extranet-aec.com/extranet/