Pääsihteerin osa-aikainen toimi

Suomi-Ranska yhdistysten liitto hakee osa-aikaista (20h/vko) pääsihteeriä 1.2.2014 alkaen.

Pääsihteerin tehtäviin kuuluu mm. yhteydenpito liiton 27 jäsenyhdistykseen sekä liiton henkilöjäseniin ja muuhun verkostoon, toiminnan ja tapahtumien suunnittelu, toteutus ja koordinointi, jäsenlehti Fran-Sun toimittaminen, jäsenmatkojen suunnittelu, markkinointi sekä matkanjohtajana toimiminen, hallituksen ja neuvottelukunnan sihteerinä toimiminen sekä liiton talousasioista, toimistosta ja arkistosta huolehtiminen. Tehtävästä suoriutuminen edellyttää hyvää suomen ja ranskan kielen suullista ja kirjallista taitoa, organisointikykyä ja joustavuutta työajoissa.

Lisätietoa liitosta ja pääsihteerin toimenkuvasta saa liiton kotisivulta www.suomi-ranska.com, toimintakertomuksesta 2012 sekä toimintasuunnitelmasta 2014. Tiedustelut s-postitse liiton puheenjohtajalle Bo Göran Erikssonille, eriksbo1(@)netscape.net, tai pääsihteerille, liisa.peake(@)suomi-ranska.com. S-postitse lähetettyjen vapaamuotoisten hakemusten palkkatoivomuksineen on oltava perillä 15.11.2013 mennessä os. sryl@suomi-ranska.com.