Ilmatieteen laitoksen tutkija Svante Henriksson vierailee Ranskassa 1.-11.5. uuden Ranskan ja Suomen välisen yhteistyöohjelman avulla. Hän tapaa ranskalaisen tutkijan Freddy Bouchet’n (École normale supérieure – ENS Lyon), jonka kanssa hän keskustelee tutkimusyhteistyöstä. Lisäksi hän esittelee tieteellisessä seminaarissaan viimeaikaisia tutkimustuloksiaan.

Tämä tutkijoiden lyhyen liikkumisohjelman tarkoitus on aloittaa tai vahvistaa yhteistyötä tieteissä, innovaatioissa ja korkeakoulutuksessa kaikilla eri aloilla. Ohjelma mahdollistaa valittujen tutkijoiden vierailun Ranskasta ja Suomesta (kumpaankin suuntaan) kollegoidensa luoksi lyhyeksi aikaa (1-2 viikkoa). Tällaisen vierailun tavoitteena on:

  • keskustella mahdollisista konkreettisista yhteistyösuunnitelmista tutkimuksen, ja jos mahdollista myös korkeakoulutuksen osalta (opiskelijavaihdot, kaksoistutkinnot, yhteistohtori-sopimukset eli cotutelle-sopimukset)
  • Tavata useita tutkijoita vastaanottavassa instituutiossa, jotta kaikki muut myös muiden alojen yhteistyömahdollisuudet tulevat läpikäydyiksi
  • Tunnistaa lyhyitä, keskipitkiä ja pitkiä yhteistyömahdollisuuksia sekä virallistaa julkisia yhteistyömahdollisuuksia,tarkoituksena rakentaa tutkijaryhmien, tutkimuslaboratorioiden, tiedekuntien ja instituutioiden välisestä yhteistyöstä pysyvää.

Svante Henriksson on meteorologian tutkija Suomen ilmatieteen laitoksella. Hän on tutkinut monsuuneihin liittyviä ilmiöitä (Henriksson et al., 2014) ja on hiljattain saanut rahoituksen jatkotutkimukseen.

Freddy Bouchet on tutkija ENS (École normale supérieure) Lyonissa. Hän tutkii sääilmiöitä, erityisesti turbulenssia ja muita ilmaston ääri-ilmiöitä, kehittäen algoritmeja näiden ilmiöiden ennustamiseksi monimutkaisissa dynaamisissa järjestelmissä.