Tukia myöntävät Institut français eli Ranskan ulkoministeriön alainen kulttuurivientiyksikkö sekä Ranskan kulttuuriministeriön alainen Centre National du Livre (CNL). Institut français’lta voi hakea käännösoikeustukia, ja Centre National du Livreltä kustantajille suunnattua käännöstukea sekä kääntäjille suunnattua asumistukea Ranskassa työskentelyä varten.
CNL:n käännöstukihakemukset tulee toimittaa suoraan heille, muut hakemukset vastaanottaa Ranskan instituutti Suomessa.

Käännösoikeustuet

Osana Institut français’n kustannustukiohjelmaa suomalainen kustantaja voi hakea tukea ranskalaisen teoksen käännösoikeuksien korvausta varten. Vuonna 2017 on kaksi hakua. Ensimmäinen hakuaika umpeutuu 30.1.2017, jury kokoontuu 28.2., ja päätökset julkaistaan maaliskuun puolessavälissä. Toinen hakuaika umpeutuu 16.5., jury kokoontuu 20.6. ja tulokset julkaistaan heinäkuussa 2017.

Hakemuksiin liitetään

• tasapainoinen budjetti, joka on päivätty ja allekirjoitettu
• kopio molempien osapuolien allekirjoittamasta kustannusoikeussopimuksesta.
• alustava Institut français’n ja suomalaisen kustantajan välinen sopimus kahtena kappaleena. Tämän käytännön tarkoituksena on jouduttaa tuen maksamista oikeuksien alkuperäiselle omistajalle. Mikäli tukea ei myönnetä, sopimus palautetaan kustantajalle
• Käännösoikeustuen hakemus

Hakemus liitteineen toimitetaan Ranskan instituuttiin Suomessa. Instituutti täyttää saamiensa tietojen perusteella varsinaisen sähköisen hakemuslomakkeen Institut français’n salatuilla verkkosivuilla.
Mikäli tuki myönnetään, Institut français maksaa oikeudet joko kokonaan tai osittain suoraan ranskalaiselle kustantajalle. Oikeuksia ei siis tule maksaa ennen tukipäätöstä. Julkaistavan teoksen tulee sisältää seuraava maininta: ”Tämä teos on saanut tukea Institut français’n kustannustukiohjelmasta”.

Hakulomakkeet palautetaan Ranskan instituuttiin. Hakulomakkeista tulee palauttaa ranskankielinen versio, englanninkielinen on mukana käännöksenä.

Tarvittavat lomakkeet

Käännösoikeustuen hakemus 2017

Budjettilomake FR (käännös Budjettilomake EN)

Sopimuspohja FR (käännös Sopimuspohja EN)

Käännöstuki ja kääntäjille suunnattu asumistuki

Kustantaja voi hakea Centre National du Livreltä avustusta käännöskuluja varten. Tuki kattaa korkeintaan 50 % teoksen käännöskustannuksista. Hakemus tehdään yhteistyössä ranskalaisen kustantajan kanssa. Vuonna 2017 hakuajat umpeutuvat 20.2., 10.6. ja 31.10. Hakemus tulee aina olla Centre National du Livressä hakuajan viimeiseen päivään mennessä. Hakemukset käsittelee alan kustantajista ja alan asiantuntijoista koostuva komissio. Julkaistavan teoksen tulee sisältää maininta saadusta tuesta.

Hakemukseen liitetään

• kaksi kappaletta alkuperäisteosta
• tiivistelmä teoksesta tai kopio takakannesta sekä lehdistökatsaus
• kopio käännössopimuksesta
• ranskalaisen kustantajan tekemä selvitys kansainvälisistä käännösoikeuksista
• suomalaisen kustantajan esittely ranskaksi sekä viimeisin julkaisuluettelo
• teoksen kääntäjän esittely, lista ranskan kielestä käännetyistä teoksista ja kopio käännössopimuksesta
• ranskalaisen kustantajan pankkiyhteystiedot.

Käännettävää teosta ei saa julkaista ennen päätösratkaisua. Teos tulee julkaista kolmen vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Julkaistavan teoksen tulee sisältää maininta saadusta tuesta. Tuki maksetaan ranskalaiselle kustantajalle, joka siirtää sen edelleen suomalaiselle kustantajalle. Maksu suoritetaan teoksen julkaisun jälkeen. Maksusuoritusta varten suomalaisen kustantajan on toimitettava julkaistu teos sekä todistus kääntäjälle maksetusta palkkiosta ranskalaiselle kustantajalle, joka puolestaan toimittaa ne Centre National du Livreen.
Hakulomakkeen voi pyytää suoraan CNL:stä tai Ranskan instituutista Suomessa. Hakulomakkeet palautetaan suoraan CNL:ään.
Lisätietoja Centre National du Livren sivuilta

Asumistuki kääntäjille Ranskassa työskentelyä varten

Asumistuki on tarkoitettu jo aiemmin töitään julkaisseille kääntäjille ja koskee kaikkia kirjallisuuden aloja. Tuki myönnetään 1–3 kuukauden oleskelua varten, ja sen suuruus on 2000 €/kk.
Hakuajat vuonna 2017 ovat samat kuin käännöstuessa: ne umpeutuvat 20.2., 10.6. ja 31.10.2017. Hakemukset tulee toimittaa noin viikkoa ennen hakuajan päättymistä Ranskan instituuttiin, josta ne alustavan arvioinnin jälkeen välitetään edelleen Centre National du Livreen. Hakemukset käsittelee alan kustantajista ja asiantuntijoista koostuva komissio.

Valinta suoritetaan seuraavien kriteerien perusteella:

• käännöstyön vaikeusaste
• mahdollinen tarve Ranskassa oleskeluun esim. kirjailijan tai muun kirjaan liittyvän henkilön tapaamista varten, pohjatyön valmistelu erikoiskirjastossa tms.
• kääntäjän aiempi työkokemus ja työn laatu
• Ranskan instituutin johtajan lausunto.

Hakemukseen liitetään

• lyhyt selvitys siitä, miksi juuri kyseistä teosta varten haetaan tukea
• yksi aiemmin julkaistu, ranskan kielestä käännetty teos
• käännösnäyte, jossa on mukana ranskankielinen alkuperäisteksti ja jonka tulee olla suuruudeltaan 10% käännettävästä teoksesta
• selvitys käännettävästä teoksesta
• käännöksen julkaisevan kustantajan esittely sekä viimeisin julkaisuluettelo (ranskaksi)
• kopio käännössopimuksesta, josta tärkeimmät kohdat on selvennetty ranskaksi (teoksen ja kirjailijan nimi, käännöksen palautuspäivä, kääntäjän palkkio ja sopimuksen allekirjoituksen päivämäärä)
• kopio käännösoikeussopimuksesta
• selvitys kääntäjän hakuvuoden tuloista.

Hakulomakkeen voi pyytää suoraan CNL:stä tai Ranskan instituutista Suomessa. Hakulomakkeet palautetaan Ranskan instituuttiin.

Tietoa CNL:n hakuajoista, jotka ovat samat kaikille hauille

 

 

Hakemukset ja lisätiedot : essi.jappinen(at)france.fi