Fyysisen sairauden diagnosointi on usein biologisten ja anatomisten arviointien tulos: tutkitaan jonkun tietyn osa-alueen määrällisiä eroja (esim. verensokeri, punasolujen määrä), ja verrataan potilaan arvoja keskimääräisiin lukemiin, jonka perusteella lääkäri toteaa sairauden.

Tämän perusteella sairaus määritellään “normi” arvojen ja lääkärin tekemien havaintojen perusteella potilaasta. Kuinka voidaan määritellä psykiatrinen sairaus, jota ei välttämättä voi analysoida biologisin menetelmin?

Kirjassaan “Le Normal et le Pathologique”  Georges Canguilhem toteaa, että terveys ja sairaus ovat ennenkaikkea laadullisia, eivät määrällisiä eroja.  Potilas itse tuntee laadullisen eron, joka ei ole lääkärin mitattavissa.

Kolme filosofian ja lääketieteen asiantuntijaa keskustelevat tästä aiheesta, ja esittävät näkemyksensä “normaalista” lääketieteessä, sekä laajemmin koko yhteiskunassa.

Puhujat:

– Paul Tiensuu, Helsingin Yliopisto

– Risto Koskinen, Suomen lääketieteen filosofian seura ry

– Martti Hyvönen, Lääkäriseura Coccyx ry

Keskustelua käydään sekä ranskaksi että suomeksi.

Canguilhem_Club_Scientifique_final