Tutkijoiden liikkuvuuden edistäminen on yksi Suomen Ranskan instituutin tärkeimmistä tehtävistä.

Instituutin tarjomat liikkuvuusohjelmat pyrkivät lisäämään eurooppalaisen tutkimusalueen (l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche eli EER) yhteistyötä, korkeakouluopetusta, tutkimusta ja erityisesti kehittämään Ranskan ja Suomen välistä tiede- ja korkeakouluyhteistyötä. 

SAMPO on vierailuohjelma, joka on suunnattu ranskalaisille tutkijoille, joilla ei vielä ole ammatillisia kontakteja Suomeen. SAMPO:n tavoitteena on tutustua tutkijan oman alan suomalaiseen tutkimus- ja tuotekehityskenttään sekä yhteyksien luominen suomalaisiin tieteellisiin ja yliopistollisiin yhteistyökumppaneihin.

Vuoden 2015 apurahansaajat:

Gayo Diallo

Pascal Dufour

Lydie Giot

Vincent Ladmiral

Sylvain Lalot

Fabrice Theoleyre 

 

EEPOS on vierailuohjelma, joka antaa suomalaisille tutkijoille mahdollisuuden viikon mittaiseen vierailuun Ranskaan kollegansa luokse. Se auttaa myös luomaan uusia kontakteja, mahdollisuuden verkostojen laajentamiseen ja uusien projektien kehittämiseen.

Vuoden 2015 apurahansaajat:

Anita Aikio

Christoffer Boström

Alexey Popov

Jarkko Rautio

 

KAKSIN-ohjelma mahdollistaa väitöskirjan tekijän vierailun toisen maan tutkimuslaboratoriossa, tavoitteenaan vahvistaa tutkimusryhmien välisiä kontakteja. Ohjelman tavoitteena on tukea yhteistohtoriohjelmien toteutumista tarjoamalla taloudellista tukea liikkuvuuteen.

Instituutti toivoo kehittävänsä KAKSIN-ohjelmaa ja kehoitamme siksi kaikkia ranskalais-suomalaisissa yhteistohtoriohjelmissa opiskelevia hakemaan uudelleen seuraavassa haussa.

Vuoden 2015 apurahansaaja :

Caroline Amiot

                         Onnittelut kaikille valituille !