Meneillään olevan Museoviikon kunniak-si jaamme Ateneumin museonjohtajan FT Marja Sakarin viime marraskuussa Ranskan instituutilla taltioidun haas-tattelun, jossa Sakari kertoo ranskaksi urastaan ja Ranska-harrastuksestaan.

Haastattelijana Heidi Heinonen Suomi-Ranska-yhdistysten liitosta