Ranskan instituutti järjestää johtajansa Jeannette Bougrabin aloitteesta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen päivän aattona perjantaina 24. marraskuuta Eurooppasalissa Helsingissä (Malminkatu 16) End Domestic Violence Against Women -seminaarin. Seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan laajuudesta Suomessa, nostaa esiin kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön merkitystä väkivaltaproblematiikan hallinnassa, lähestyä aihetta Ranskaa ja Suomea vertailevasta kulttuurisesta näkökulmasta sekä rakentaa siltoja yhteiskunnan eri toimijoiden, asiantuntijoiden, viranomaisten ja päätöksentekijöiden välille. Seminaarin moderoi Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Erja Yläjärvi.

Seminaari on hyväksytty mukaan tasa-arvoteoksi Naisjärjestöjen keskusliiton ja Taso-arvoasiain neuvottelukunnan lanseeraamaan ja vetämään sekä Suomi 100 -ohjelmistossa mukana olevaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen.

Seminaari on englanninkielinen.

Seminaariin on vapaa pääsy, mutta etukäteisilmoittautuminen on pakollinen. Rajoitettu määrä paikkoja.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse: institut@france.fi 

KUTSU

 

PROGRAM:

8h30 Registration and breakfast

09h00-09h05     Opening of the seminar

Ms Tarja Halonen Former Finnish President

09h05-09h15 Welcoming words and introduction

Ms Jeannette Bougrab, Former minister, Cultural and scientific Counsellor and Director of the French Institute

09h15-09h30 Victim’s testimony session

 

09h30-10h45   1st panel discussion: Denial of the reality of domestic violence

Ms Pia Puu Oksanen, Director and Expert of gender and sexuality based discrimination, Amnesty Finland

Mr Kostas Tassopoulos, Counsellor, Lyömätön Linja

Ms Eva Biaudet, Member of Parliament and President, National Council of Women of Finland

Ms Anne Meskanen, Ambassador-at-Large for Global Women Issues and Gender Equality, Ministry for Foreign Affairs of Finland

10h45-11h00   Break

11h00-12h15   2nd panel discussion: Effectiveness of measures  

Saara Asmundela, Detective Inspector, Helsinki Police Department

Olli Humalamäki, President, Viola – Väkivallasta vapaaksi ry

Merja Pentikäinen, Doctor of Laws, Opinio Juris

Kevät Nousiainen, DDL Professor emerita

12h15 Conclusion

H.E. Mr. Serge Tomasi, Ambassador of France

12h30 End of the seminar

 

Download the Poster

Download the program

 

Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi on yhä edelleen yksi kolmesta väkivaltaisimmista Euroopan maista naisille. Naiset kokevatkin väkivaltaa miehiä enemmän kodeissa – uhrina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 8800 uhria, joista 5200 tapausta liittyi avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden väliseen väkivaltaan. Uhri oli nainen noin 80 prosentissa tapauksista. Henkirikostilaston mukaan toiseksi yleisin henkirikostyyppi on parisuhdekumppanin tai entisen kumppanin surmaama nainen (16 %). Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusraportin mukaan perheväkivallan uhreja, joista naisia 94 %, pyrki vuonna 2016 turvakoteihin 16 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

YK:n määritelmiä väkivallan muodoista:

Naisiin kohdistuva väkivalta tarkoittaa naisiin kohdistuvaa ihmisoikeuksien loukkaamista ja yhtä syrjinnän muotoa, ja se käsittää kaikki sellaiset sukupuoleen perustuvat väkivallanteot, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa naisille ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto joko julkisessa tai yksityiselämässä.

Perheväkivalta tarkoittaa kaikkia perheen tai kodin sisäisiä tai toistensa entisten tai nykyisten puolisoiden tai kumppanien välisiä ruumiillisen, seksuaalisen, henkisen tai taloudellisen väkivallan tekoja riippumatta siitä, asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa.

 

Yhteistyökumppanit

                                 

 

Sponsorit

Left to right: Jeannette Bougrab, director of the French institute; H.E. Ernesto Cespedes, Ambassador of Mexico in Finland; Eva Biaudet, Member of Parliament and President, National Council of Women of Finland
Left to right: Zhang Bin, consellor to the Ambassador of China in Finland; Jeannette Bougrab, director of the French Institute; H.E. Mohammed Ariad, Ambassador of Morocco in Finland
H.E. Blanche Olbery, Ambassador of Malaysia in Finland; Jeannette Bougrab, director of the French Institute
Opening words by former Finnish President Tarja Halonen
Opening words by Jeannette Bougrab, director of the French Institute
One in three women in Europe is a victim of violence, as Amnesty Finland illustrated with these yellow papers
First panel discussion: Denial of the reality of domestic violence. Left to right: Anne Meskanen, Ambassador-at-Large for Global Women Issues and Gender Equality, Ministry for Foreign Affairs of Finland; Eva Biaudet, Member of Parliament and President, National Council of Women of Finland; Pia Puu Oksanen, Director and Expert of gender and sexuality based discrimination, Amnesty Finland; Mr Kostas Tassopoulos, Counsellor, Lyömätön Linja
H.E. Kambiz Jalali, Ambassador of the Islamic Republic of Iran in Finland
Ingrid Tjizo, Consellor to the Ambassador of Namibia in Finland
H.E. Blanche Olbery, Ambassador of Malaysia in Finland; Jeannette Bougrab, director of the French Institute; H.E. Noura Mohammed Abdul Hameed Jumaa, Ambassador of the United Arab Emirates in Finland
Second panel discussion: Effectiveness of measures. Left to right: Merja Pentikäinen, Doctor of Laws, Opinio Juris; Kevät Nousiainen, DDL Professor emerita; Olli Humalamäki, President, Viola – Väkivallasta vapaaksi ry; Saara Asmundela, Detective Inspector, Helsinki Police Department
Closing words by H.E. Serge Tomasi, Ambassador of France in Finland