CEA (le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) on atomienergiaa ja vaihtoehtoisia energiamuotoja tutkiva julkinen tieteen, tekniikan ja teollisuuden tutkimuksen laitos. CEA:n tutkimusaloja ovat muun muassa puolustus ja turvallisuus, niukkahiilinen energia (ydinenergia ja uusiutuvat energia-muodot), teknologinen tutkimus teollisuuden tarpeisiin sekä perustutkimus ja biotieteet (fysiikka, kemia ja biologia).

Syvennä tietämystäsi energiasta, radioaktiivisuudesta, ilmastosta ja ympäristöstä, fysiikasta ja kemiasta, terveydestä, biotieteistä tai vielä uusista teknologioista ja tutustu CEA:n digikirjaston kokoelmaan, jossa tarjolla on runsaasti audiovisuaalista materiaalia, pelejä, kirjoja…!