Kaikki mitä tulee tietää tieteellisestä menetelmästä

Tiedettä – fysiikkaa, kemiaa, bio- ja geotieteitä – ymmärtääksemme ja selit-tääksemme, tieteilijät käyttävät järjestel-mällistä menettelytapaa, jota kutsutaan tieteelliseksi menetelmäksi ja jonka avulla pyritään luomaan uutta tietoa ja täsmentämään olemassa olevaa. Mitkä ovat sen perusteet? Millaisia välineitä tarvitaan päättelyiden tueksi? Tutustu CEA:n nettisivullaaiheeseen ja testaa lopuksi vielä tietosi tietovisassa.