Tiede- ja historiadokumentti tiede-miesten taistelusta tarttuvia tauteja vastaan! 1800-luvun lopulla vaikut-taneiden ranskalaisen kemistin Louis Pasteurin ja saksalaisen maalla työskennelleen lääkärin Robert Kochin kova keskinäinen kilpailu johti uusiin löytöihin mikrobiologian alalla ja antoi vauhtia parannuskeinojen kehittäm-iselle maailmalla ennennäkemättö-mien pandemioiden taltuttamiseksi. 

https://www.arte.tv/fr/videos/074556-000-A/pasteur-et-koch-un-duel-de-geants-dans-le-monde-des-microbes/