Pariisin filharmoninen orkesteri tarjoaa nettisivuillaan joka päivä konserttien lisäksi dokumentteja, musiik-kipiireistä tunnettujen henkilöiden haas-tatteluja sekä laajamittaisesti säveltäjien, kuten Beethovenin ja Brahmsin, tuo-tantoa.