Onnellisuus on kouluesimerkki käsit-teestä, jota ei voi selittää tieteellisesti. Tutikjat ovat tästä huolimatta löyttäneet, että mm. geneettiset tekijät voivat vaikuttaa meidän onnellisuuden kyky-jämme. Mitkä muut keholliset meka-nismit osallistuvat tämän hienon tunteen luomiseen? Kuuntele France Culturen podcast!