Valtameret on maapallon suurin ekosysteemi. Maailman merien päivän (8.6.) kunniaksi Arte jakaa kotisivullansa mereen ja merielämään liittyviä doku-mentteja.