Ranskan instituutti järjestää johtajansa Jeannette Bougrabin aloitteesta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen päivän aattona perjantaina 24. marraskuuta Eurooppasalissa Helsingissä (Malminkatu 16) seminaarin, jonka kunniavieraiksi saapuvat Ranskan ja Suomen oikeusministerit Nicole Belloubet ja Antti Häkkänen. Seminaarin tarkoituksena on herättää keskustelua naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan laajuudesta Suomessa, nostaa esiin kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön merkitystä väkivaltaproblematiikan hallinnassa, lähestyä aihetta Ranskaa ja Suomea vertailevasta kulttuurisesta näkökulmasta sekä rakentaa siltoja yhteiskunnan eri toimijoiden, asiantuntijoiden, viranomaisten ja päätöksentekijöiden välille. Seminaarin moderoi Helsingin Sanomien toimituspäällikkö Erja Yläjärvi.

Seminaari on hyväksytty mukaan tasa-arvoteoksi Naisjärjestöjen keskusliiton ja Taso-arvoasiain neuvottelukunnan lanseeraamaan ja vetämään sekä Suomi 100 -ohjelmistossa mukana olevaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen.

Seminaari on englanninkielinen.

Seminaariin on vapaa pääsy, mutta etukäteisilmoittautuminen on pakollinen. Rajoitettu määrä paikkoja.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset sähköpostitse: institut@france.fi 

KUTSU

 

OHJELMA

08h30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09h00-09h10 Tervetulotoivotus ja alustus seminaarin aihepiiriin

Ms Jeannette Bougrab, entinen ministeri, Ranskan suurlähetystön kulttuuri- ja tiedeasiainneuvos, Ranskan instituutin johtaja

09h10-09h20 Ministerin avauspuheenvuoro

Mr Antti Häkkänen, Suomen oikeusministeri

09h20-09h45 Ministerin avauspuheenvuoro

Ms Nicole Belloubet, Ranskan oikeusministeri

09h45-09h55 Väkivaltaa kokeneen uhrin kokemuksia

09h55-11h00 Paneeli 1: Denial of the reality of domestic violence

Anne Meskanen, tasa-arvosuurlähettiläs, Suomen ulkoasiainministeriö

Eva Biaudet, kansanedustaja ja puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto

Pia Puu Oksanen, johtaja ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän asiantuntija, Amnesty International Finland

Kostas Tassopoulos, johtaja, Lyömätön linja

11h00-11h15 Tauko

11h15-12h30 Paneeli 2: Effectiveness of measures  

Saara Asmundela, rikoskonstaapeli, Helsingin poliisi

Olli Humalamäki, puheenjohtaja, Viola – Väkivallasta vapaaksi ry

Merja Pentikäinen, ihmisoikeusjuristi, Opinio Juris

Kevät Nousiainen, DDL Professor emerita

12h30 Seminaari päättyy  

 

Download the program

Download the Poster

 

Euroopan unionin perusoikeusviraston teettämän tutkimuksen mukaan Suomi on yhä edelleen yksi kolmesta väkivaltaisimmista Euroopan maista naisille. Naiset kokevatkin väkivaltaa miehiä enemmän kodeissa – uhrina on kolmessa neljästä tapauksesta nainen. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa oli 8800 uhria, joista 5200 tapausta liittyi avio- ja avopuolisoiden sekä entisten avio- ja avopuolisoiden väliseen väkivaltaan. Uhri oli nainen noin 80 prosentissa tapauksista. Henkirikostilaston mukaan toiseksi yleisin henkirikostyyppi on parisuhdekumppanin tai entisen kumppanin surmaama nainen (16 %). Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusraportin mukaan perheväkivallan uhreja, joista naisia 94 %, pyrki vuonna 2016 turvakoteihin 16 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

YK:n määritelmiä väkivallan muodoista:

Naisiin kohdistuva väkivalta tarkoittaa naisiin kohdistuvaa ihmisoikeuksien loukkaamista ja yhtä syrjinnän muotoa, ja se käsittää kaikki sellaiset sukupuoleen perustuvat väkivallanteot, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa naisille ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto joko julkisessa tai yksityiselämässä.

Perheväkivalta tarkoittaa kaikkia perheen tai kodin sisäisiä tai toistensa entisten tai nykyisten puolisoiden tai kumppanien välisiä ruumiillisen, seksuaalisen, henkisen tai taloudellisen väkivallan tekoja riippumatta siitä, asuuko väkivallantekijä tai onko hän asunut samassa asunnossa uhrin kanssa.

 

Yhteistyökumppanit

                                 

 

Sponsorit