Helsingin sosiaalitieteiden laitos saa vieraakseen torstaina 1.3.2018 Serge Paugamin, joka toimii CNRS:n (Centre Nationale de Recherche Scientifique) ja EHESS:in (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) professorina ja johtajana. Seminaarissa käsitellään hänen tutkimusteemojaan.

Ohjelma:

10:00–12:00 Luento: Kiinnittymisen teoria sosiaalitieteissä

13:00–16:00 Seminaari: Sosiaalinen kiinnittyminen ja integraatio

13:00–14:00 Mitä rikkaat ajattelevat köyhyydestä?

14:00–16:00 Suomalaisten tutkijoiden esitelmiä

Professori Serge Paugam tunnetaan sosiaalisen diskvalifikaation käsitteen kehittämisestä, ja hän on johtanut useampia vertailututkimushankkeita, joissa tutkitaan köyhyyden perusmuotoja nyky-yhteiskunnassa. Tällä hetkellä hän tutkii eriarvoisuuden uusiutumista ja uudistumista, mikä pitää sisällään hänen luomansa käsitteen kiinnittymisen regiimeistä. Hän on kirjoittanut muun muassa teokset ”La disqualification sociale: essai sur la nouvelle pauvreté” (Sosiaalinen diskvalifikaatio: essee uusköyhyydestä), ”Repenser la solidarité” (Uusia näkökulmia solidaarisuuden käsitteeseen) ja ”Le lien social” (Sosiaaliset siteet).