Ranskan Suomen lähetystö kaupallinen osasto, Ranskan instituutti ja Suomen yrittäjät ry järjestävät 22.11.2018  seminaarin työmarkkinoista ja kilpailukyvystä: Labor markets and Competitiveness. Ranskan instituutti on kutsunut puhujaksi myös professori Lise Casaux-Labrunéen, joka toimii oikeustieteen professorina Toulousen yliopistossa.

Seminaarin lisäksi professori Lise Casaux-Labrunée tapaa suomalaisten yliopistojen tutkijoita tutkimus- ja koulutusyhteistyön edistämiseksi.