MAUPERTUIS OHJELMA: HAKUAIKA ON AUKI

Hakuaika päättyy 25.1.2019

Tänä vuonna Ranskan instituutti Suomessa, Ranskan Suomen-suurlähetystö ja Ranskan korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaation ministeriö tekevät jälleen yhteistyötä Suomen Tiedeseuran ja Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa jatkaakseen kahdenvälisen rahoitusohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa maiden välistä yhteistyötä korkeatasoisen tieteen, innovaatioiden ja korkeakoulutuksen osalta.

Tähän tarkoitukseen on luotu kolme ohjelmaa:

1.Maineikkaita ranskalaisia tutkijoita luennoimassa  -ohjelma (FRSCS)

Yhteisrahoitus Suomen Ranskan instituutilta, Ranskan korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaation ministeriöltä, Suomen Tiedeseuralta ja Suomalainen Tiedeakatemialta
Tämä ohjelma mahdollistaa kutsumaan Ranskasta tunnettuja akateemikkoja erilaisista koulutus- ja tutkimustaustoista osallistumaan avoimeen keskusteluun suomalaisten kollegoidensa kanssa. Vierailu sisältää yhden julkisen esitelmän, kuten myös muita keskusteluja suomalaisten yliopistotutkijoiden kanssa.
Download the application form here

2.Tutkijoiden lyhyt liikkumisohjelma (RSM)

Yhteisrahoitus Suomen Ranskan instituutilta, Ranskan korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaation ministeriöltä sekä Suomen Tiedeseuralta
Ohjelman tarkoitus on aloittaa tai vahvistaa yhteistyötä tieteissä, innovaatioissa ja korkeakoulutuksessa kaikilla eri aloilla. Ohjelma mahdollistaa valittujen tutkijoiden vierailun Ranskasta ja Suomesta (kumpaankin suuntaan) kollegoidensa luoksi lyhyeksi aikaa (1-2 viikkoa). Tällaisen vierailun tavoitteena on:

  • keskustella mahdollisista konkreettisista yhteistyösuunnitelmista tutkimuksen, ja jos mahdollista myös korkeakoulutuksen osalta (opiskelijavaihdot, kaksoistutkinnot, yhteistohtori-sopimukset eli cotutelle-sopimukset)
  • Tavata useita tutkijoita vastaanottavassa instituutiossa, jotta kaikki muut myös muiden alojen yhteistyömahdollisuudet tulevat läpikäydyiksi
  • Tunnistaa lyhyitä, keskipitkiä ja pitkiä yhteistyömahdollisuuksia sekä virallistaa julkisia yhteistyömahdollisuuksia,tarkoituksena rakentaa tutkijaryhmien, tutkimuslaboratorioiden, tiedekuntien ja instituutioiden välisestä yhteistyöstä pysyvää.

Download the application form here

3.”Korkeakoulutus, Tutkimus ja Innovaatio” -työpaja (ERI-W)

Yhteisrahoitus Suomen Ranskan instituutilta, Ranskan korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaation ministeriöltä sekä Suomen Tiedeseuralta

Ohjelman tarkoituksena on lisätä jo olemassa olevien tunnistetujen yhteistöiden mahdollisuuksia Ranskassa ja Suomessa. Se tukee konkreettisia ja erikoistuneita työpajoja Suomessa tai Ranskassa kaikissa oman tieteensä korkeatasoisessa tutkimuksessa. Työpajaan, joka voi kestää 2-3 päivää, suositellaan rajattuja aiheita ja siinä tulee olla mukana useita tutkijoita (n. 15, ei rajoitettua määrää). Työpajojen, jotka perustuvat määriteltyyn laatuun, tulee kattaa kolme tietopyramidin osa-aluetta:

  • Tutkimus: aloittaa, vahvistaa sekä kasvattaa tutkimusyhteistyötä
  • Korkeakoulutus: tutustua kaikkiin vaihtoehtoihin ja varmistaa tietty aika työpajassa keskustelulle opiskelijavaihdosta, kaksoistutkinnoista, cotutelle-tutkinnoista jne.
  • Innovaatiot:  tutustua teknologiansiirto mahdollisuuksiin ja innovaatioihin ja yksityisten sektoreiden yhteistyömahdollisuuksiin kummassakin maassa.

Tutkijoita, opiskelijoita, yrityksiä, teknologiansiirto yhtiöitä, innovaationeuvostoja ja eri instituutioiden virkamiehiä ja maiden viranomaisia kannustetaan osallistumaan.
Download the application form here

4 – UUSI väitöskirja-apuraha yhteistyössä Magnus Ehrnroothin säätiön kanssa (PhD-G)
Neljäs yhteistyönä toteutettava apurahaohjelma vuodelle 2019 väitöskirja-apuraha cotutelle myönnetään Magnus Ehrnroothin säätiön tukemien tieteiden alalta (matematiikka, fysiikka, tähtitiede, kemia ja lääketieteellinen kemia). Hakemuksen voi tehdä säätiön verkkosivuilta: https://www.magnusehrnroothinsaatio.fi/

Kansainvälinen cotutelle tai väitöskirja-cotutelle toteutetaan ranskalaisen ja ulkomaalaisen tutkijaryhmän yhteistyön edistämiseksi, ja samalla tuetaan väitöskirjatutkijoiden liikkuvuutta. Kandidaateilla on molemmista maista väitöskirjaohjaaja, jotka ohjaavat työtä täysipainoisesti. Kandidaatti tekee tutkimustaan molemmissa maissa ohjelmaan liittyvän sopimuksen mukaisesti. Sopimus laaditaan jokaisen väitöskirjatutkijan työn edistymisen kannalta suotuisimmalla tavalla.

General information about the cotutelle grant

How large, for how long, and who can apply?

The program is funded in part by the Magnus Ehrnrooth Foundation (the grant to the student, 23 000 euros and a contribution towards travel costs, around 2 000 euros) per year for three to four years, as long as it takes to complete the PhD-degree. The extra costs involved for the student, when he/she spends time in the other institution are assumed to be covered with French money, which we expect will be available. The grant is awarded always for one year at a time, with the option of renewal for a total of three or four years if the project develops as planned. The program is open to both Finnish and French candidates. The deadline for applications is January 25th. The terms of the grant will be negotiated with the successful applicants. At this point only one grant in the sciences supported by the Foundation is open for call, but there is the possibility that France might contribute with a second grant. Decision on that will be taken in February 2019 we believe.

How is the application done?

The technical part of applying happens as follows. You go to the English language pages of the Magnus Ehrnrooth Foundation https://www.magnusehrnroothinsaatio.fi/en/?noredirect=en_GB.

You can study the instructions for PhD-students, because they are valid also in the cotutelle case. On most pages there is a login-button to the application system. In the system you will probably have to create a username and a password for your account. If you do this from the English language pages the instructions and the application forms will be in English. If you use Google to find the web pages, you will probably land on the Finnish language pages, so you will need to change language. There is a button for that in the upper right corner of every page. On the Finnish language pages it says “vaihda kieli” the Finnish for “change language”. Press that and make your choice. Make sure that your application is submitted before the deadline. It is not sufficient to save it. After saving your work you may always return to it afterwards and continue working on the application up to the deadline. After submitting it you can no longer make changes to the application.

Your research plan might include a few sentences about the additional benefits of the cotutelle to your research and a statement from the student (on a separate page) on why he/she is interested in doing the cotutelle.

Kaikissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä tiede- ja korkeakouluattaseaan Mathieu Leporiniin: