Uuden MAUPERTUIS-rahoitusohjelman puitteissa Ranskan instituutti Suomessa, Ranskan Suomen-suurlähetystö ja Ranskan korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaation ministeriö tekevät jälleen yhteistyötä Suomen Tiedeseuran ja Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa jatkaakseen kahdenvälisen rahoitusohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa maiden välistä yhteistyötä korkeatasoisen tieteen, innovaatioiden ja korkeakoulutuksen osalta.

Valintalautakunta valitsi 14. maaliskuuta 90 hakemuksen joukosta yli 20 yhteishanketta, jotka liittyivät muun muassa kahteen yhteistyön vahvistamiseen tähtäävään alaohjelmaan (RSM, ERI-W). Seuraaviin aihealueisiin liittyvät tutkimus/innovaatio/koulutustyöpajat saavat rahoitusta vuonna 2018: aivotutkimus, uusiin energiamuotoihin siirtyminen ja ilmasto, esineiden internetin soveltaminen ikäihmisten hyväksi, hiukkaskiihdyttimiin liittyvä ranskalais-suomalainen yhteistyö (teoreettinen fysiikka).  Maupertuis-ohjelmasta tuetaan myös tutkijoiden liikkuvuutta (molempiin suuntiin) seuraavien aiheiden kahdenvälisen yhteistyön toteuttamisesksi: meritutkimuksen infrastruktuuri, neurologiset kehityshäiriöt, optiset materiaalit, ilmakehän aerosoli/satelliittialgoritmi, ydinvoimatutkimus, monikulttuurisen koulutuksen merkitys maahanmuuttokontekstissa, biotekniikka, ekologia ja biodiversiteetti, astrofysiikkatutkimus, teoreettinen kemia ja digitaalitieteet.