Ranskan instituutti Suomessa, Ranskan Suomen-suurlähetystö ja Ranskan korkeakoulu- ja tiedeministeriö tekevät yhteistyötä Suomen Tiedeseuran ja Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa aloittaakseen uuden kahdenvälisen rahoitusohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa maiden välistä yhteistyötä korkeatasoisen tieteen, innovaatioiden ja korkeakoulutuksen osalta.

Tähän tarkoitukseen on luotu kolme ohjelmaa:

1. Maineikkaita ranskalaisia tutkijoita luennoimassa  -ohjelma (FRSCS)

Yhteisrahoitus Suomen Ranskan instituutilta, Ranskan korkeakoulu- ja tiedeministeriöltä, Suomen Tiedeseuralta ja Suomalainen Tiedeakatemialta
Tämä ohjelma mahdollistaa kutsumaan Ranskasta tunnettuja akateemikkoja erilaisista koulutus- ja tutkimustaustoista osallistumaan avoimeen keskusteluun suomalaisten kollegoidensa kanssa. Vierailu sisältää yhden julkisen esitelmän, kuten myös muita keskusteluja suomalaisten yliopistotutkijoiden kanssa.

 

2. Tutkijoiden lyhyt liikkumisohjelma (RSM)

Yhteisrahoitus Suomen Ranskan instituutilta, Ranskan korkeakoulu- ja tiedeministeriöltä sekä Suomen Tiedeseuralta

Ohjelman tarkoitus on aloittaa tai vahvistaa yhteistyötä tieteissä, innovaatioissa ja korkeakoulutuksessa kaikilla eri aloilla. Ohjelma mahdollistaa valittujen tutkijoiden vierailun Ranskasta ja Suomesta (kumpaankin suuntaan) kollegoidensa luoksi lyhyeksi aikaa (1-2 viikkoa). Tällaisen vierailun tavoitteena on:

  • keskustella mahdollisista konkreettisista yhteistyösuunnitelmista tutkimuksen, ja jos mahdollista myös korkeakoulutuksen osalta (opiskelijavaihdot, kaksoistutkinnot, yhteistohtori-sopimukset eli cotutelle-sopimukset)
  • Tavata useita tutkijoita vastaanottavassa instituutiossa, jotta kaikki muut myös muiden alojen yhteistyömahdollisuudet tulevat läpikäydyiksi
  • Tunnistaa lyhyitä, keskipitkiä ja pitkiä yhteistyömahdollisuuksia sekä virallistaa julkisia yhteistyömahdollisuuksia,tarkoituksena rakentaa tutkijaryhmien, tutkimuslaboratorioiden, tiedekuntien ja instituutioiden välisestä yhteistyöstä pysyvää.

 

3. ”Korkeakoulutus, Tutkimus ja Innovaatio” -työpaja (ERI-W)

Yhteisrahoitus Suomen Ranskan instituutilta, Ranskan korkeakoulu- ja tiedeministeriöltä sekä Suomen Tiedeseuralta

Ohjelman tarkoituksena on lisätä jo olemassa olevien tunnistetujen yhteistöiden mahdollisuuksia Ranskassa ja Suomessa. Se tukee konkreettisia ja erikoistuneita työpajoja Suomessa tai Ranskassa kaikissa oman tieteensä korkeatasoisessa tutkimuksessa. Työpajaan, joka voi kestää 2-3 päivää, suositellaan rajattuja aiheita ja siinä tulee olla mukana useita tutkijoita (n. 15, ei rajoitettua määrää). Työpajojen, jotka perustuvat määriteltyyn laatuun, tulee kattaa kolme tietopyramidin osa-aluetta:

  • Tutkimus: aloittaa, vahvistaa sekä kasvattaa tutkimusyhteistyötä
  • Korkeakoulutus: tutustua kaikkiin vaihtoehtoihin ja varmistaa tietty aika työpajassa keskustelulle opiskelijavaihdosta, kaksoistutkinnoista, cotutelle-tutkinnoista jne.
  • Innovaatiot:  tutustua teknologiansiirto mahdollisuuksiin ja innovaatioihin ja yksityisten sektoreiden yhteistyömahdollisuuksiin kummassakin maassa.

Tutkijoita, opiskelijoita, yrityksiä, teknologiansiirto yhtiöitä, innovaationeuvostoja ja eri instituutioiden virkamiehiä ja maiden viranomaisia kannustetaan osallistumaan.

 

 

Kaikissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä tiede- ja korkeakouluattaseaan Mathieu Leporiniin: