Ryhmä ranskalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajia kävi 12.6. Ranskan instituutin, Ranskan suurlähetystön ja Campus Francen järjestämässä seminaari- ja tapaamistilaisuudessa Vierailun päätarkoituksena oli esitellä suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyysstrategiaa, mutta tavoitteena oli myös käynnistää ja edistää yhteistyöhankkeita ranskalaisten ja suomalaisten oppilaitosten kesken. Vierailu osui tärkeään hetkeen Eurooppalaisessa korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi 26.9.2017 Sorbonnessa pitämässään puheessaan toivovansa eurooppalaisten yliopistojen verkoston perustamista. Ehdotus otettiin huomioon Euroopan komission 14.11.2017 julkaisemassa tiedonannossa «eurooppalaisen identiteetin edistäminen koulutuksen ja kulttuurin avulla», ja siinä komissio esittää Eurooppalaisen koulutusalueen luomista vuoteen 2025 mennessä. Tällä vierailulla oli siis myös mahdollisuus pohtia tarvittavia strategioita näiden eurooppalaisten korkeakoulujen perustamista varten.