Vuonna 2005 perustettu “YEi (Young Enterprise Initiative) Start in France” -ohjelma edistää uusien teknologiayritysten pääsyä Ranskan ja Euroopan markkinoille. Ohjelmaan sisältyy viikon mittainen räätälöity perehdytys Ranskassa sisältäen koulutusta, verkostoitumista, tapaamisia ja tutustumista ranskalaisiin yrityksiin. Ohjelma toteutetaan Pariisissa 9.–13.3.2020. Jokaiselle ohjelmaan valitulle startupille kustannetaan yhden osallistujan matkat ja majoitus.

Ohjelman tavoitteena on luoda kumppanuuksia ja tutkimusyhteistyötä ranskalaisten toimijoiden kanssa sekä lisätä Ranskan tunnettuutta niissä maissa, joissa kilpailu järjestetään.

Ranska on dynaaminen ja innovatiivinen toimintaympäristö keskellä Eurooppaa, ja se tarjoaa kilpailukykyisiä kannustimia ulkomaisille sijoittajille, yrittäjille ja uusille yrityksille.

YEI toteutetaan yhteistyössä Business Finlandin kanssa, ja tänä vuonna sitä voivat hakea yritykset, jotka kehittävät tekoälyyn perustuvaa liiketoimintaa.

Hakukriteerit startup-yrityksille ovat:

  • Ollut toiminnassa alle 5 vuotta
  • Alle 30 työntekijää
  • Alle 2 miljoonan dollarin liikevaihto

Nuoret teknologia-startupit, hakekaa YEi-ohjelmaan!

Tarkempi esittely YEI Finland 2020 -ohjelmasta löytyy tästä: Présentation YEI 2020

Hakemukset jätetään 1.10–22.11.19 TÄÄLTA

Lisätietoja antaa: