Ranskan Instituutti tukee yhteistyössä Suomen Tiedeseuran ja Ranskan korkeakoulutus-, tutkimus- ja innovaatioministeriön kanssa ja Ranskan ja Suomen välisen tieteellisen yhteistyön rahoitusohjelman puitteissa «Holographic dense QCD and neutron stars» -tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotyöpajaa. Työpajan järjestävät Pariisissa 23.-25.11 Pariisin École Normale Supérieure (ENS) ja Helsingin yliopiston HIP (Helsinki Institute of Physics).

Tämän vuoden neljännen ja viimeisen työpajan tavoitteena on kehittää ja vahvistaa yliopistojen välistä tieteellistä yhteistyötä (mm. opiskelijoiden liikkuvuutta ja kaksoistutkintoja) teoreettisen ja sovelletun fysiikan alalla. Keskeisiä aiheita ovat mm. kvarkki- ja ydinmateriaalijärjestelmät, raskasionien törmäykset ja neutronitähtien holografia. Yksityisten toimijoiden, kuten suomalaisen

Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n osallistuminen työpajaan vahvistaa tutkimuksen ja innovaation suhdetta.

Noin 20 tutkijaa osallistuu ranskalais-suomalaiseen työpajaan. Osallistujat mm. Espanjasta, YK:sta ja Alankomaista keskustelevat mahdollisista eurooppalaisista yhteistyöhankkeista ja rahoituksista alan huippututkimuslaitosten välillä.