Ranskan instituutti tarjoaa ”bourse de couverture sociale” -nimisen apurahan opiskeluun Ranskassa. Apuraha on tarkoitettu maisteri- tai tohtorivaiheen opinnot ranskalaisessa yliopistossa tänä syksynä aloittavalle opiskelijalle humanistisissa tai teknillisissä tieteissä. Apurahaa ei voi saada suomalaisessa yliopistossa opiskeleva henkilö lyhytaikaista Ranskassa oleskelua varten.

Apurahansaaja saa Ranskan valtiolta seuraavat edut:

-Ranskan valtion tarjoaman stipendiaatin aseman

-opiskelijan sosiaaliturvan syyskuusta 2016 kesäkuuhun 2017

-vapautuksen ranskalaisen yliopiston lukuvuosimaksusta lukuvuonna 2016-17

Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää osoitteeseen: helsinki@campusfrance.org

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 1.7.2016.