Ranskan instituutti ottaa jälleen vastaan hakemuksia käännösoikeustukia varten. Haku on nyt avattu, ja  hakemuksia pyydetään 15.5.2018 mennessä. Osana Institut français’n kustannustukiohjelmaa suomalainen kustantaja voi hakea tukea ranskalaisen teoksen käännösoikeuksien korvausta varten. Tukea voi hakea kaikille muille kirjoille, paitsi oppikirjoille tai käyttöoppaille. Tuen myöntää Institut français eli Ranskan ulkoministeriön alainen kulttuurivientiyksikkö Pariisissa. Hakemus liitteineen toimitetaan Ranskan instituuttiin Suomessa. Instituutti täyttää saamiensa tietojen perusteella varsinaisen sähköisen hakemuslomakkeen Institut français’n salatuilla verkkosivuilla.

Hakemuksiin liitetään

  • tasapainossa oleva kustannusarvio (ranskaksi tai englanniksi), joka on päivätty ja allekirjoitettu ja sisältää pyydetyn avustussumman.
  • kopio molempien osapuolten allekirjoittamasta kustannusoikeussopimuksesta (ranskaksi tai englanniksi). Käännösoikeuden hinta tulee näkyä sopimuksessa.
  • alustava Institut français’n ja suomalaisen kustantajan välinen sopimus kahtena kappaleena (ranskaksi). Tämän käytännön tarkoituksena on jouduttaa tuen maksamista oikeuksien alkuperäiselle omistajalle. Mikäli tukea ei myönnetä, sopimus palautetaan kustantajalle.

Mikäli tuki myönnetään, Institut français maksaa oikeudet joko kokonaan tai osittain suoraan ranskalaiselle kustantajalle. Oikeuksia ei siis tule maksaa ennen tukipäätöstä. Julkaistavan teoksen tulee sisältää seuraava maininta: ”Tämä teos on saanut tukea Institut français’n kustannustukiohjelmasta”.

Tarvittavat lomakkeet ja tarkemmat hakuohjeet saa Ranskan instituutista Suomessa, jonne hakulomakkeet myös palautetaan. Lomakkeita voi myös ladata alta:

Käännösoikeustuen hakemus 2017

Budjettilomake FR (käännös Budjettilomake EN)

Sopimuspohja FR (käännös Sopimuspohja EN)

Yhteyshenkilöt:

Jaana Koivisto-Nieminen: 

Michaël Toledano: