TCF

Le test de connaissance du français (TCF)

MIKÄ ON TCF ?

Vuonna 2002 kehitetty TCF on 76 monivalintatehtävästä koostuva koe, jossa arvioidaan luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä sanaston ja kieliopin hallintaa. Näiden pakollisten osioiden lisäksi on mahdollista suorittaa myös kaksi valinnaista täydentävää koetta : kirjallinen ja suullinen ilmaisu. Tarjotuista neljästä vastausvaihtoehdosta vain yksi on oikea. Tehtävät etenevät vaikeusjärjestyksessä tasosta A1 tasoon C2 yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaisesti.

KOKEEN ESITTELY

Koe koostuu kolmesta pakollisesta kokeesta ja kahdesta valinnaisesta kokeesta.

Kolme pakollista koetta

Kaksi valinnaista koetta

76 osiota

kesto 1h25

 

Kuullun ymmärtäminen 29 osiota – kesto 25 min

kesto

1h12

 

Suullinen ilmaisu

12 min

Kielen rakenteet 18 osiota – kesto 15 min

Kirjallinen ilmaisu

60 min

 

Luetun ymmärtäminen 29 osiota – kesto 45 min

Kokeiden sisältöön voi tutustua tarkemmin kokeita hallinnoivan Centre international d’études pédagogiques-järjestön kotisivuilla :  http://www.ciep.fr/en/tcf (Diplômes et tests, Manuel du candidat/kokelaan opas)

Mallikokeita : 
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/accueil-tcf

KUKA VOI OSALLISTUA ?

kaikki 16-vuotta täyttäneet, jotka haluavat saada todistuksen kielitaidostaan henkilökohtaisista syistä : tason määrittäminen sen parantamista ajatellen tai Ranskan kansalaisuuden hakeminen asetuksen tai avioliiton perusteella
kaikki ulkomaalaiset opiskelijat, jotka haluavat aloittaa opiskelun ranskalaisessa korkeakoulussa (yliopistot, grandes écoles, taide-, arkkitehtuuri- ja kauppakorkeakoulut) ja joilla ei ole ranskalaista ylioppilastutkintoa tai DELF B2-, DALF C1- tai C2-tutkintoa
kaikki ammattilaiset, jotka haluavat todistuksen ranskan kielitaidostaan työnhakua tai ylennyksen hakemista varten
kansainvälisissä tehtävissä työskentelevät virkamiehet ja diplomaatit TCF-kielitasokoetta käytetään ranskan kielitaitotason arviointiin kolmantena työkielenä eurooppalaisissa instituutioissa työskentelevällä henkilöstöllä. Se on myös sisällytetty tukena monivuotiseen ranskan opetussuunnitelmaan Euroopan unionin diplomaattivirkamiesten toimesta ja kansainvälisen ranskankielisten maiden yhteistyöjärjestö OIF:n aloitteesta
Québec:n maahanmuuttajat : TCF Québec on laadittu vastaamaan erityisesti Québec:n maahanmuuttoministeriön asettamia normeja

 

MISSÄ VOI SUORITTAA TCF-KOKEEN ? MISSÄ KOKEET KORJATAAN ? MILLOIN SAA TULOKSET ? KUINKA KAUAN TODISTUS ON VOIMASSA ?

  • Kokeen voi suorittaa tietokoneella Ranskan instituutissa Suomessa
  • Kokeet korjataan keskitetysti tietokoneella CIEP-organisaatiossa. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun kokeet arvostellaan kahteen kertaan
  • Todistukset lähetetään 15 päivän kuluttua
  • Todistus on voimassa kaksi vuotta koepäivästä. Voimassaoloaika lukee osallistujalle annettavassa todistuksessa

 

TCF/AIKATAULU 2020

Koepäivät

Ilmoittautumiset ennen :

Perjantai 11.9.

28.8.

Perjantai 2.10.

18.9.

Perjantai 6.11.

23.10.

 

HINNAT 2020

TCF yleinen versio: valinnaiset kokeet (kirjallinen ja suullinen ilmaisu)

55 € / osio

TCF yleinen versio : pakolliset kokeet

104 €

TCF DAP : haku Ranskan yliopistoihin 1. vuoden opintoihin tai arkkitehtikouluihin

104 €

TCF Québec : valinnaiset kokeet (luetun- tai kuullunymmärtäminen, kirjallinen ja suullinen ilmaisu)

55 € / osio

TCF Kanada : 4 pakollista koetta (luetun- ja kuullunymmärtäminen, kirjallinen ja suullinen ilmaisu)

220 €

TCF ANF: Ranskan kansalaisuuden hakemiseen

214 €

Hallintokulut à 10€ lisätään kokeiden hintaan

ILMOITTAUTUMISET:
Kysy lisää: