Ranskanopettajien koulutukset

Maksuttomia / Verkossa / Ympäri vuoden

Eräs Ranskan Instituutin missioista on edistää ranskan kielen asemaa Suomessa. Osana tätä missiota tuemme Suomessa toimivia ranskanopettajia heidän osaamisensa kehittämisessä järjestämällä heille ilmaisia koulutuksia.

Kohderyhmä
Ranskanopettajat Suomessa

Koulutuksien kesto ja rakenne
3 kattoteemaa
3 koulutusta jokaista teemaa kohden kohden
2h/koulutus

Käytännön tiedot
Verkkokoulutus Teamsissä ranskaksi
Ilmoittautuminen on auki ympäri vuoden. Sinun ei tarvitse osallistua kaikkiin koulutuksiin voidaksesi osallistua haluamaasi kertaan.
Voit osallistua niin moneen koulutukseen, kuin haluat.
Koulutukset ovat täysin ilmaisia.

Kouluttajat
Nicolas Delage, Suomen Ranskan instituutin pedagoginen koordinaattori
Vierasluennoitsijoita

Päivämäärät
Koulutukset alkavat syyskuussa, ja niitä järjestetään kerran kuukaudessa perjantaisin klo 15.30-17.30.

Ranskan kielen opetuksen ajankohtaisasioita kerran kuukaudessa!
Aika: 15.30-17.30
Paikka: etänä (Teams)
1.9.23 Ranskahan on helppoa!
(Virheelliset) kliseet ranskan kieleen liittyen
Onko ranska vaikeaa?
Puhuttu vs. kirjallinen kieli
Tässä koulutuksessa pyrimme karistamaan ranskan kieleen liitettyjä stereotypioita. Tutkimme myös puhutun ja kirjallisen ranskan suhdetta, jotta se olisi helpommin hahmotettavissa oppilaille.
13.10.23 Ranskan kieli ja Ranska nykypäivänä
Kuinka suututtaa ranskalainen yhdessä minuutissa

Stereotypioita ja kulttuurieroja
Koulujärjestelmä Ranskassa ja Suomessa

Tässä koulutuksessa pohditaan Ranskaa ja Suomea erottavia tekijöitä, sekä vertaillaan maiden koulujärjestelmiä.

10.11.23 Miten oppilaani kehittyy?
Entä sä, minkä arvosanan sä sait?
Suhtautuminen arvosanaan
Arvioinnin tärkeys
Taitojen ja oppilaan kehityksen arviointi on olennainen osa kielen oppimista. Miten tämän arvioinnin tulokseen tulisi suhtautua?
8.12.23 Ranskahan on helppoa!
Ranskan puhuminen on helppo juttu!
Puhumiseen kannustaminen
Fonetiikan käsitteleminen
Miten auttaa oppilasta irtautumaan muista hänen osaamistaan kielistä? Miten kannustaa ja tukea oppilasta puhumisessa?
19.1.24 Ranskan kieli ja Ranska nykypäivänä
Kuinka suututtaa ranskalainen kahdessa minuutissa
Tilan kokeminen
Suhtautuminen aikaan
Tilan kokemiseen ja aikaan suhtautumiseen liittyvät kulttuurierot luovat pohjan ranskalaisten ymmärtämiselle. Kaikki mitä tarvitset vikaliikkeiden välttämiseksi!
9.2.24 Miten oppilaani kehittyy?
Entä sä, mikä sun taso on?
CECRL, yhteinen työkalu
Taitotasot ja edistyminen
Rakenne, viitekehys ja kehitys. Tässä koulutuksessa puhutaan eri taitotasojen ja niiden erojen ymmärtämisen tärkeydestä.
15.3.24 Ranskahan on helppoa!
Hupia luokkahuoneeseen!
Leikkisä kielioppi
Luokan
aktivoiminenKielioppi koetaan yleensä kielenoppimisen tuskastuttavana osana. Siitä voi kuitenkin tehdä houkuttelevaa ja viihdyttävää!
19.4.24 Ranskan kieli ja Ranska nykypäivänä
Kuinka suututtaa ranskalainen kolmessa minuutissa
Tunteiden ilmaisu
Sanaton viestintä
Tämän kulttuurienvälisen koulutussarjan kolmas osa keskittyy kommunikaation vaikeammin havaittaviin aspekteihin. ”Mitähän se oikein tuolla tarkoitti?”
10.5.24 Miten oppilaani kehittyy?
Olen opettaja enkä psykologi!
Opettajan kuudes aistiJatkuva arviointi vs. loppuarviointi

Mikä on arvioinnin optimaalinen tasapaino? Miten osallistaa oppilaat jatkuvassa arvioinnissa? Onko meillä opettajilla kuudes aisti?

 

ILMOITTAUTUMINEN

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nom