Räätälöityä koulutusta

5 vaihetta räätälöityyn opetukseen

1. Tarpeiden kartoitus

 • Ota yhteyttä kurssiosastoomme tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamista varten, jotta opetuksesta voidaan laatia sopimus
 • Yrityksille ja instituutioille räätälöitävää opetusta varten tehdään myös syvempi analyysi esim. kielitesti, henkilökohtainen arviointi, työssä tarpeellisen aineiston konsultaatio jne.

2. Tarpeiden mukaisen koulutusohjelman suunnittelu

 • Ensimmäisellä tunnilla kouluttaja tarkentaa osallistujien kanssa tavoitteisiin mukautettavaa opinto-ohjelmaa
 • Pedagogisen suunnitelman antaminen. Opettaja ehdottaa tiettyä opiskelurytmiä ja kestoa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Ohjelmaa voidaan päivittää mikäli sopimusta jatketaan

3. Koulutuksen toteutuminen

 • Tunnit voidaan pitää Ranskan instituutin tai asiakkaan tiloissa tai etäopetuksena
 • Saatte instituutin mediakirjaston ja verkkokirjasto Culturethèque ilmaisen käyttöoikeuden ja siten sadat ranskalaiset kirjat ja aikakauslehdet ovat luettavissanne
 • Apolearn-verkko-oppimisalustalta löytyy koulutuksessa käytettävä oppimateriaali, täydentävää aineistoa ja lisäharjoituksia, sen kautta voi olla vuorovaikutuksessa opettajan kanssa ja opettaja pystyy seuraamaan opiskelijoiden edistymistä. Mikäli opiskelijoilla ei ole aikaa tehdä henkilökohtaisia harjoituksia oppituntien välillä niin opettaja ei käytä alustaa

4. Väliarviointi

 • Koulutuksen puolivälissä opettaja tekee kirjallisen arvion edistymisestä ja tyytyväisyydestä
 • Pedagoginen suunnitelma (tuntien lukumäärä, etä- tai lähiopetus jne.) voidaan arvioida uudelleen todellisen edistymisen tai muiden rajoitteiden perusteella

5. Katsaus koulutuksen lopussa

 • Koulutuksen päättyessä opettaja laatii loppuarvioinnin saavutetuista tuloksista varmistaakseen sen, että pedagogisen suunnitelman tavoitteet on saavutettu
 • Asiakastyytyväisyyskysely jaetaan, jotta voitte antaa meille palautetta koulutuksesta

Ota yhteyttä kurssiosastoomme cours@france.fi kertoaksesi toiveistasi ja saadaksesi henkilökohtaisen tarjouksen!