Tietoa meistä

Perustamisestaan vuodesta 1968 lähtien Ranskan instituutin toiminta on muuttunut jatkuvasti sekä suomalaisten että ranskalaisten tuulten myötä yhä vahvistuvassa eurooppalaisessa ympäristössä.

Ranskan ulkoministeriö määrittelee keskuksen tehtävät, joita toteutetaan läheisessä yhteistyössä Ranskan Suomen suurlähetystön kanssa.

Ranskan instituutin tehtäviin kuuluu Ranskan ja Suomen välisen yhteistyön kehittäminen ja edistäminen mahdollisimman monella alalla.

Keskus toimii kahden kulttuurin kohtauspaikkana. Täältä löydät laadukkaat ja monipuoliset ranskan kielen kurssit sekä kirjasto-tietokeskuksen laajan kokoelman ja palvelut.

Toimintaan kuuluu läheinen yhteistyö paikallisten viranomaisten ja yliopistojen kanssa ranskan kielen edistämisessä, tiedeyhteistyössä sekä opiskelu Ranskassa –asioissa.

Luonnollisesti yhteistyö ei nykyään ole enää vain kahdenvälistä. Ranskan instituutti toimii yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kuten viranomaisten, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja festivaalien kanssa, mutta myös eurooppalaisella tasolla päämääränään tarjota yhä laajempi aktiviteettien kirjo.