Koulutusta yrityksille ja instituutioille

Miksi valita Ranskan instituutti?

1. Räätälöityä koulutusta:

 • Aikataulujen ja opiskelurytmin joustavuus
 • Kurssipaikka ja opetusmuoto ovat valittavissa (lähi- tai etäopetus)
 • Tavoitteisiin vastaava koulutus tarpeiden kartoitusta noudattaen

2. Korkeatasoista koulutusta:

 • Henkilöprofiililtaan sopivat opettajat: tarjoamme tarpeisiinne koulutukseltaan, kokemukseltaan ja erityisosaamiseltaan parhaiten soveltuvaa, pätevää opettajaa ja voitte ansioluettelonsa nähtyänne päättää haluatteko hänet vai katsoa toista vaihtoehtoa
 • Koulutussopimuksen laatiminen: tarpeiden ja tavoitteiden kartoituksen jälkeen teemme sopimuksen opetussuunnitelmalla, joka toimii koulutuksen alustavana ohjelmana
 • Opettaja seuraa oppimisen edistymistä Apolearn-verkko-oppimisalustalla: kaikki kurssilla käytetyt aineistot, opetuskalenteri, keskustelufoorumit jne. löytyvät Apolearn-sivustolta
 • Itsenäisesti suoritettavat valinnaiset lisätehtävät: Apolearn-sivustoltamme löytyvät opettajiemme ehdottamat lisätehtävät, jotka tehdään 100 %:sti itsenäisesti ja ne sopivat niille, jotka haluavat edetä vielä pidemmälle!

3. Ainutlaatuinen ranskankielinen ympäristö

 • Kulttuuritapahtumia Ranskan instituutissa: tapahtumia järjestetään torstai-iltaisin ja tämän lisäksi ohjelmaa on tarjolla tiettyihin tapahtumiin niihin ilmoittautuneille
 • Tarjoamme pääsyn satoihin ranskalaisiin kirjoihin, aikakaus- ja sanomalehtiin: Culturethèque, Ranskan instituutin verkkokirjastosta löytyy ainutlaatuista, ranskankielistä aineistoa virtuaalisesti
 • Kielitutkintokeskus käytettävissä: Ranskan instituutti on Suomen ainoa virallinen koekeskus tarjoten suoritettaviksi seuraavia Ranskan ulkoministeriön ja Pariisin kauppa- ja teollisuuskamarin kansainvälisesti tunnustettuja ranskan kielitutkintoja: DELF/DALF, TEF, DFP
 • Mahdollisuus luoda yhteys Ranskaan: Ranskan instituutti edustaa Ranskaa ulkomailla. Sellaisena voimme tarjota koulutuksiin kanssakäyntiä ranskalaisten keskustelukumppanien kanssa. Opettajamme voivat esim. kutsua videoneuvotteluun omalla alallanne työskenteleviä kollegoita Ranskasta.

Minkä tyyppinen kurssi kuhunkin tarpeeseen?

1.Koulutus erityisiin tavoitteisiin

Haluatteko:

 • Ymmärtää ranskankielisiä asiakirjoja, jotka liittyvät tavanomaisiin työtehtäviinne
 • Ymmärtää ranskankielistä keskustelua tai mitä tahansa ammatillista, suullista viestintätilannetta
 • Vuorovaikutuksessa oleminen ranskaksi erityisessä ammatillisessa tilanteessa
 • Osata reagoida sopivalla tavalla kasvokkain Ranskan sosio-ammatillisen viestinnän sääntöjen tuntemuksen ansiosta

Ranskan instituutti integroi nämä taidot osittain tai kokonaan yhdessä laadittuun koulutusohjelmaan.

Tarpeidenne mukaan Ranskan instituutti voi ehdottaa koulustusta ryhmälle tai henkilökohtaista kielivalmennusta.

2. Kulttuurienvälinen koulutus ranskaksi tai englanniksi

Onko teillä ranskalaisia asiakkaita tai neuvottelukumppaneita ja haluaisitte tietää mitä virheitä ei tule tehdä tai haluatte ymmärtää heidän reaktionsa, mutta teillä ei ole aikaa osallistua täydellisen kattavaan kielikoulutukseen?

Ranskan instituutti voi tarjota kulttuurienvälistä koulutusta Ranskan ja Suomen välillä ranskaksi tai englanniksi valitsemallenne ajanjaksolle ja kestolle.

3. Koulutus Ranskan ammatillisen ekosysteemin tuntemiseen ranskaksi tai englanniksi

Haluatteko tutustua Ranskan talouselämän toimintaan?
Haluatteko oppia tuntemaan työelämän oikeudelliset puitteet Ranskassa?

Haluatteko saada päivityksen uusimmista Ranskassa äänestetyistä työelämän uudistuksista?
Haluatteko oppia tuntemaan tärkeimmät ranskalaiset instituutiot (kauppakamarit, valtiokonttori jne.) ja/tai suurimmat yksityiset toimijat?
Ranskan instituutti voi järjestää organisaatiollenne lyhyitä konferenssikeskusteluja yhdestä tai useammasta edellä mainituista aiheista ranskaksi tai englanniksi.

Kuinka hyödyntää ranskan kielitaitoa?

Saadakseen arvostusta ammattiranskan taidoilleen on tärkeää pystyä perustelemaan tasonsa virallisella kielitestillä tai kielitutkinnolla.

Voitte tutustua sivustoomme Tutkinnot saadaksenne lisätietoja kaikista järjestämistämme kielitutkinnoista.

Ammatillisessa yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon tietyt seikat:

 •  DELF / DALF -kielitutkinnoista saatavat diplomit ovat voimassa pysyvästi, niitä voi suorittaa yli 160:ssä maassa ja ne tunnetaan maailmanlaajuisesti, mutta ne ovat kuitenkin yleiskielen diplomeita
 • TEF -kielitasokokeet ovat myös yleiskielen testejä, mutta niiden etuna on joustavuus sillä ne ovat monitasoisia testejä, jotka eivät vaadi ilmoittautumista etukäteen tietylle tasolle
 • Ammatillisen ranskan kielitutkinnot (DFP) myöntää Pariisin kauppa- ja teollisuuskamari ja niillä voi todistaa ammatillisen suullisen ja kirjallisen viestintätaitonsa tason monilla aloilla: liike-elämä, lakitiede, terveydenhoito, matkailu- ja hotelliala, muotisuunnittelu, tiede ja tekniikka

Hinnat

1 t

86 €

10 t

830 €

15 t

1 230 €

20 t

1 575 €

Tarpeiden kartoitus tarjotaan kuten myös kiinnostuneiden kielitaitotason arvioinnit.