Kategoriat
Tiede ja korkeakoulu

MAUPERTUIS-OHJELMA: Hakuaika on auki vuodelle 2023

Hakuaika päättyy 30. Syyskuuta 2022

The Institut français in Finland, the Embassy of France in Finland and the French Ministry of Higher Education and Research have partnered again this year with the Finnish Society for Sciences and Letters to open the call for proposals of the seed funding program to initiate and strengthen bilateral cooperation in natural science, humanities and social sciences as well as innovation and higher education in the fields of interest for both countries.

For this purpose, two joint programs are open:

  1. Researchers Short Mobility program (RSM) 

In order to initiate or strengthen cooperation in science, innovation and higher education on all research topics of mutual interest, this program allows selected young or more experienced researchers from France and Finland (both ways) to visit their counterparts for a short period (from a few days up to 4 weeks). The objectives of the visit are the following:

  • To discuss the possibility of scientific research cooperation and, if possible, on higher education (mobility of students, dual degrees, joint PhD, EU applications for grants…)
  • To meet with several researchers within the host institution to explore other cooperation opportunities, also in a multidisciplinary approach
  • To identify short-, medium- and long-term perspectives of collaborations and official cooperation formalization in order to build a sustainable cooperation between research teams, research laboratories, departments and institutions.
  • To find a suitable laboratory for a post-doc to initiate or pursue a French-Finnish cooperation

Doctoral students and young researchers are encouraged to apply!

A grant of up to 1200 euros will cover travel, accommodation and leaving expenses for a first short visit in the hosting country.

A grant up to 2000 euros will cover travel, accommodation and leaving expenses for a 2 weeks or more working visit in the hosting country, when there is already an existing and strong collaboration between the researchers or laboratories.

The selection committee is comprised of representatives of funding institutions.

A 2 pages report (including final agenda/conclusions on science collaborations and outcomes + final budget) will be asked within 2 weeks after the end of the visit.

Download the RSM application form here

  1. “Higher Education, Research and Innovation” Workshop (ERI-W) 

Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa jo olemassa olevia yhteistyömahdollisuuksia Ranskassa ja Suomessa tukemalla työpajojen toteuttamista Suomessa tai Ranskassa kaikilla tieteenaloilla.

 

Työpajaan, joka voi kestää 2-4 päivää, suositellaan rajattuja aiheita. Tyäpajassa tulee olla mukana useita tutkijoita (n. 15, ei rajoitettua määrää). Vuoden 2023 ohjelmassa painotetaan mahdollisuutta useiden maiden väliseen yhteistyöhön kahdenvälisen yhteistyön sijasta ja etenkin sellaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmaan. Näissä tapauksissa kaikkien mukana olevien osapuolien tulee osallistua toimeenpanoon. 

Työpajojen tulee kattaa kolme tietopyramidin osa-aluetta:

  • Tutkimus: aloittaa, vahvistaa sekä kasvattaa tutkimusyhteistyötä, joka laajentuisi tutkijoiden välisestä yhteistyöstä tutkimusryhmien ja laboratorioiden väliseksi yhteistyöksi.
  • Korkeakoulutus: tutustua kaikkiin mahdollisuuksiin sekä kannustaa ja panna toimeen   ja varmistaa tietty aika työpajassa keskustelulle opiskelijavaihdosta, kaksoistutkinnoista, cotutelle-tutkinnoista jne.
  • Innovaatiot: tutustua teknologiansiirtomahdollisuuksiin ja -innovaatioihin ja yksityisten sektoreiden yhteistyömahdollisuuksiin kummassakin maassa.

Tutkijoita, opiskelijoita, yrityksiä, teknologiansiirtotoimistoja, innovaationeuvostoja ja eri instituutioiden virkamiehiä ja maiden viranomaisia kannustetaan osallistumaan. Yhteistyön mahdollisia tulevia rahoittajia (paikalliset auktoriteetit, yhdistykset, yritykset, kansallisten ja kansainvälisten avustusten projektipäällikköt) kannustetaan myös osallistumaan työpajojen aikana. Yhteistyöhön osallistuvien maiden kaikkien instituutioiden täytyy osallistua samanaikaisesti myös työpajan järjestämiseen liittyvään rahoitukseen. Työpajan järjestämiseen liittyvän avustuksen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin ohjelmaan annettavan avustuksen. Myös muita rahoituslähteitä kehoitetaan etsimään, jotta mahdollisimman moni opiskelija ja tutkija voisi osallistua tyäpajaan.

Jokainen työpaja voi saada korkeintaan 6000 euron suuruisen avustuksen. Työpajan isäntäinstituutio hoitaa rahoituksen ja hallinnoinnin.

Valitsijakomitea koostuu kumppani-instituutioiden edustajista.

Kahden sivun mittainen raportti (johon sisältyy lopullinen päiväohjelma/ johtopäätökset tieteellisistä yhteistöistä ja tulokset, osallistujat ja lopullinen budjetti) tulee lähettää kahden viikon kuluessa työpajan jälkeen.

Lataa hakulomake ERI-työpajaan tästä

Kaikken valittujen tutkijoiden ja projektien tulee tunnustaa Ranskan instituutin ja Ranskan suurlähetystön Suomessa, Ranskan korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaation ministeriön sekä Suomen Tiedeseuran tarjoama tuki ja käyttää niiden logoja kaikenlaisessa viestinnässään (esimerkiksi esitteet, internet-sivu, sähköpostikutsut konferenssiin jne.).

Mikäli haluatte lisätietoja, voitte ottaa yhteyttä osoitteeseen uniscience.iff@france.fi