Kategoriat
Tiede ja korkeakoulu

MAUPERTUIS OHJELMA: HAKUAIKA ON AUKI

Hakuaika päättyy 31.10.2021

Tänä vuonna Ranskan instituutti Suomessa, Ranskan suurlähetystö ja Ranskan korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaation ministeriö tekevät jälleen yhteistyötä Suomen Tiedeseuran ja Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa jatkaakseen kahdenvälistä rahoitusohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa maiden välistä yhteistyötä korkeatasoisen tieteen, innovaatioiden ja korkeakoulutuksen osalta.

Tähän tarkoitukseen on luotu kaksi ohjelmaa:

 • Lyhyt liikkuvuusohjelma (RSM)
  Ohjelman tarkoitus on aloittaa tai vahvistaa yhteistyötä tieteissä, innovaatioissa ja korkeakoulutuksessa kaikilla eri aloilla. Ohjelma mahdollistaa valittujen tutkijoiden lyhyet vierailut (muutamasta päivästä kahteen viikkoon) Ranskasta ja Suomesta (kumpaankin suuntaan). Etenkin väitöskirjan tekijöitä ja nuoria tutkijoita rohkaistaan hakemaan!
  Vierailun tavoitteena on:
  –keskustella mahdollisista konkreettisista yhteistyösuunnitelmista tutkimuksen, ja jos mahdollista myös korkeakoulutuksen osalta (opiskelijavaihdot, kaksoistutkinnot, yhteistohtori-sopimukset eli cotutelle-sopimukset)
  –Tavata useita tutkijoita vastaanottavassa instituutiossa, jotta kaikki muut myös muiden alojen yhteistyömahdollisuudet tulevat läpikäydyiksi
  –Tunnistaa lyhyitä, keskipitkiä ja pitkiä yhteistyömahdollisuuksia sekä virallistaa julkisia yhteistyömahdollisuuksia,tarkoituksena rakentaa tutkijaryhmien, tutkimuslaboratorioiden, tiedekuntien ja instituutioiden välisestä yhteistyöstä pysyvää.
  Download the application form here

 

 • ”Korkeakoulutus, tutkimus ja innovaatio” -työpaja (ERI-W)
  Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa jo olemassa olevia yhteistyömahdollisuuksia Ranskassa ja Suomessa tukemalla työpajojen toteuttamista Suomessa tai Ranskassa kaikilla tieteenaloilla. Vuoden 2020 ohjelmassa painotetaan mahdollisuutta useiden maiden väliseen yhteistyöhön kahdenvälisen yhteistyön sijasta ja etenkin sellaisiin hankkeisiin, jotka liittyvät EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmaan. Näissä tapauksissa kaikkien mukana olevien osapuolien tulee osallistua toimeenpanoon. Työpajaan, joka voi kestää 2-3 päivää, suositellaan rajattuja aiheita ja siinä tulee olla mukana useita tutkijoita (n. 15, ei rajoitettua määrää). Työpajojen tulee kattaa kolme tietopyramidin osa-aluetta:
  – Tutkimus: aloittaa, vahvistaa sekä kasvattaa tutkimusyhteistyötä, joka laajentuisi tutkijoiden välisestä yhteistyöstä tutkimusryhmien ja laboratorioiden väliseksi yhteistyöksi.
  – Korkeakoulutus: tutustua kaikkiin vaihtoehtoihin ja varmistaa tietty aika työpajassa keskustelulle opiskelijavaihdosta, kaksoistutkinnoista, cotutelle-tutkinnoista jne.
  –Innovaatiot: tutustua teknologiansiirto mahdollisuuksiin ja innovaatioihin ja yksityisten sektoreiden yhteistyömahdollisuuksiin kummassakin maassa.Tutkijoita, opiskelijoita, yrityksiä, teknologiansiirtotoimistoja, innovaationeuvostoja ja eri instituutioiden virkamiehiä ja maiden viranomaisia kannustetaan osallistumaan.
  Download the application form here

Lisätietoja voi kysyä osoitteesta uniscience.iff@france.fi