Kategoriat
Tiede ja korkeakoulu

Ranskan kielen tulevaisuus Afrikassa. Mutta minkälaisesta tulevaisuudesta on kyse ?

torstai 07/04/2022 17:00

Café scientifique vieraanaan Ibrahima Cissé.
Ranskan instituutti järjestää sarjan monikielisyyteen ja frankofonian tematiikkaan liittyviä tapahtumia (frankofonian alueet, niiden vuorovaikutus ja kielelliset modaliteetit) yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Tapahtumasarja liittyy frankofonian kuukauteen.

Institut français de Finlande
yrjönkatu 36 00100 Helsinki
room

Lüpke Friederike esittelee Malin tohtorikoulun tohtorin Ibrahima Cissén, joka käsittelee ranskan kielen tulevaisuutta Afrikassa 7.4. klo 17.

Puolet maailman ranskankielistiä on kotoisin Afrikan mantereelta. Ranskan puhujat ovat jakautuneet epätasaisesti Afrikan eri maiden välillä. Vaikka ranskankielisiä on Malissa ainoastaan 17% , kuuluu ranska silti maan kolmen puhutuimman kielen joukkoon. Esitelmän aikana käsitellään seuraavia kysymyksiä, jotta ranskan kielen tulevaisuutta Malissa olisi helpompi ymmärtää:

– Mikäli tämänhetkinen kielipolitiikka säilyy, millainen on ranskan kielen tulevaisuus?

– Miten kansallisten kielten virallistaminen vaikuttaisi ranskan kieleen?

– Minkälaista kielipolitiikkaa  kannattaisi soveltaa inklusiiviseen monikielisyyteen, jotta Malissa voitaisiin saavuttaa hyvä hallintotapa, rauha ja sosiaalinen koheesio?

Konferenssi on ranskankielinen. Konferenssin jälkeen yleisö voi osallistua keskusteluun. 

Ibrahima Cissé : Ibrahima Cissé on tohtoriopiskelija Grenoble Alpes -yliopistossa Ranskassa ja Leiden -yliopistossa Hollannissa. Hän on lehtori  Pédagogie universitaire -instituutissa (tohtorikoulussa). Hän toimii koulutuksen, kulttuurin, viestinnän ja tiedon konsulttina UNESCO:n toimistossa sekä operaatioiden koordinaattorina UNESCO:n oppituolissa Bamakossa, Malissa.  Hänen tutkimusaiheensa liittyvät kielten ja vallan, kielten ja ihmisoiksuksien sekä kielten ja koulutusten välisiin suhteisiin. Hän tutkii myös monikielisissä ympäristöissä elävien lasten kielellistä kehitystä.