Yleisranskan kurssit

Kielikurssimme sopivat kaikille, jotka haluavat kommunikoida luontevasti ranskaksi suullisesti ja kirjallisesti arki- tai työelämän tilanteissa. Valittavissa on intensiivisiä tai pidempikestoisia kursseja.

· Oppikirjakurssit : kattavat kaikki kielen neljä eri osa-aluetta, kuullun- ja luetun ymmärtämisen sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun. Yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaiseen kuusiportaiseen kielitaitotasoasteikkoon perustuva kurssijaottelu mahdollistaa opintojen joustavan etenemisen opiskelijan omaan tahtiin.

· Keskustelukurssit : opiskelijaa kannustetaan ilmaisemaan itseään mahdollisimman paljon, jotta puhetilanteisiin tulisi itsevarmuutta. Kursseilla käytetään audiovisuaalista ja kirjallista materiaalia (mm. lyhyitä videoita, lehtiartikkeleita, kaunokirjallisia otteita).

Syyslukukausi

Kesto

Tasot

31.8. – 18.12.2020
Syysloma: 12.-16.10.

Koko lukukausi

22,5 t

15 opetuskertaa

A0—C1

26.10. – 18.12.2020

Ei opetusta: pe 20.11.

Puoli lukukautta

12 h

8 opetuskertaa

A1—C1

 

Kurssityyppi

Taso

Ajankohta

Yleiskurssit, oppikirja*

A0: vasta-alkaja

Tiistai klo 19.00-20.30

Keskiviikoisin klo 17.15-18.45

A1: alkeisjatko

Maanantai klo 19.00-20.30 (A1.1)

Maanantai klo 19.00-20.30 (A1.2)

A2: selviytyjä

Maanantai klo 19.00-20.30 (A2.1)

Tiistai klo 19.00-20.30 (A2.2)

Keskiviikko klo 19.00-20.30 (A2.1)

Keskiviikko klo 18.00-19.30 (A2.1)

B1: itsenäinen

Maanantai klo 17.15-18.45 (B1.1)

Maanantai klo 17.15-18.45 (B1.2)

B2: edistynyt

Maanantai klo 15.30-17.00 (B2.2)

Tiistai klo 17.15-18.45 (B2-C1)

Koko lukukausi/15 krt: 310 €
Puoli lukukautta/8 krt: 180 €

ILMOITTAUTUMINEN

Keskustelu-
kurssit** 

B1 – B2

Perjantai klo 8.30-10.00

   

C1: taitava

Maanantai klo 17.30- 19.00

Tiistai klo 18.15-19.45

Perjantai klo 9.30-11.00

Koko lukukausi/15 krt: 310 €

Perjantain kurssit/13 krt: 270 €

Puoli lukukautta/8 krt: 180 €

ILMOITTAUTUMINEN

*Yleiskurssit, oppikirja ja harjoituskirja:  L’atelier A1, kustantaja Didier tai Tendances A1-B2, kustantaja Clé international.
**Keskustelukurssit: oppikirja Dites-moi un peu, kustantaja PUG.
Oppikirjat ovat saatavissa Akateemisesta kirjakaupasta, Pohjoisesplanadi 39 tai Suomalaisesta kirjakaupasta, Aleksanterinkatu 15 (kirjat eivät sisälly kurssin hintaan).

 

SOPIVAN TASOISEN KURSSIN VALINTA

Alla olevien tasotestien avulla saat selvitettyä oman taitotasosi mm. kuullun- ja luetun ymmärtäminen.

 

Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuva itsearviointitaulukko :

http://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/european-language-levels-cefr

http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf