Lukion vaihto-ohjelma ”Mistral Boréal”

Mikä on Mistral Boréal-vaihto-ohjelma?

MistralBoréal on koulujen vaihto-oppilasohjelma Ranskassa olevan Provence-Alpes-Côte d’Azurin akateemisen alueen ja Suomen välillä. Sen avulla ranskalaiset ja suomalaiset lukiolaiset voivat saada ainutlaatuisen kokemuksen vieraasta kielestä, kulttuurista ja kouluympäristöstä. Jokainen käy lukiossa oman vaihto-oppilasparinsa kanssa ja asuu hänen perheessään.

Tämä vaihto-ohjelma perustuu vaihtoperheiden vastavuoroisuuteen ja mahdollistaa ainutlaatuisten siteiden luomisen samanikäisen nuoren kanssa. Jokainen ohjelmaan osallistuva suomalainen oppilas saa parikseen samaa luokkaa käyvän ranskalaisen nuoren.

Ohjelman kesto on kolme viikkoa: ranskalaiset opiskelijat viettävät kolme viikkoa Suomessa ja vastavuoroisesti suomalaiset opiskelijat viettävät kolme viikkoa Ranskassa.

Miksi osallistua?

 • tutustuminen Ranskaan ja ranskalaiseen kulttuuriin
 • ranskan kielitaidon parantaminen ja koulunkäynnin kokeminen Ranskassa
 • ranskalaisten nuorten elämään tutustuminen
 • ranskalaisten ystävien saaminen

Kuka voi osallistua?

Oppilaat:

 • jotka ovat vaihdon aikana lukion 1-3 luokalla (16-18-vuotiaat)
 • joiden englannin kielitaitotaso on vähintään B1 ja ranskan A2
 • jotka ovat avoimia, itsenäisiä ja vastuuntuntoisia
 • jotka ovat Euroopan unioniin kuuluvien maiden kansalaisia
 • joilla on vanhempiensa lupa osallistua vaihtoon
 • jotka ovat palauttaneet pyydetyt asiakirjat ajoissa

Milloin lähdetään ja kuinka pitkäksi aikaa?

 • 3 viikoksi ajalla 20.9.2021 – 10.10.2021: suomalaiset oppilaat ovat Provence-Alpes-Côte d’Azurin alueella
 • 3 viikoksi ajalla 8.11.2021 – 28.11.2021: ranskalaiset oppilaat ovat Suomessa

Mikä on oppilasvaihdon hinta?

Kyseessä on perheiden välinen vaihto, joten oppilaat saavat majoituksen, ruoan ja ylläpidon isäntäperheeltä vastavuoroisuuden periaatteella.

Oppilaan muut kulut, matkan järjestäminen ja matkakulut ovat oppilaan oman perheen vastuulla.

Suosittelemme antamaan oppilaille mukaan jonkin verran taskurahaa vapaa-ajan toimintaan vaihto-oppilasparin ja isäntäperheen kanssa, esim. elokuvalippu maksaa Ranskassa 8-10 € ja kahvi 1,70 €.

Miten hakea mukaan?

 • huhtikuuta 2021 mennessä tulee ilmoittautua Ranskan instituuttiin ranskan opettajansa kautta
 • toukokuuta 2021 mennessä tulee toimittaa postitse kaikki seuraavat asiakirjat täytettyinä ja allekirjoitettuina alla olevaan osoitteeseen:

Ranskan instituutti Suomessa
Yrjönkatu 36
00100 Helsinki

Huom. nämä 3 asiakirjaa tulee toimittaa postitse ja niiden tulee olla perillä Ranskan instituutissa viimeistään 20. toukokuuta!

 • toukokuun lopussa 2021: Ranskan instituutti ja PACA:n akateeminen alue käsittelevät saapuneet hakemukset
 • 6.2021: Ranskan instituutti toimittaa valintatulokset ranskan opettajille
 • 6.2021: Ranskan opettajat lähettävät perheiden hyväksymät valinnat sähköpostitse Ranskan instituuttiin (anne-laure.rigeade@france.fi)
 • elokuu 2021: vaihtojaksoa valmisteleva verkkotapaaminen perheiden, oppilaiden ja opettajien kanssa
 • kesäkuun puoliväli – syyskuun alku: oppilaitosten välisten sopimusten allekirjoittaminen

Mihin oppilas ja hänen perheensä sitoutuvat?

Oppilas sitoutuu:

 • olemaan ahkera koulussa ja osallistumaan kaikille vaihto-oppilasparinsa tunneille
 • olemaan mukana isäntäperheen elämänrytmissä
 • huolehtimaan ranskalaisesta vaihto-oppilasparistaan tämän Suomessa oleskelun ajan

Isäntäperhe sitoutuu:

 • vastaanottamaan vaihto-oppilaan kotiinsa ja huolehtimaan hänestä vaihdon ajan
 • olemaan vastuussa vaihto-oppilaasta

Terveydentila ja matkavakuutus

Kaikissa ranskalaisissa lukioissa on kouluterveydenhoitajan vastaanotto, jonne kaikki lukiolaiset voivat tarvittaessa mennä kaikki. Koululääkäri on myös käytettävissä jos oppilaan terveydentila sitä vaatii. Alaikäisten oppilaiden sairaalahoitoon vaaditaan vanhempien lupa jos kyse on kirurgisesta toimenpiteestä.

Ennen lähtöään Ranskaan oppilaiden tulee toimittaa Ranskan instituuttiin kopio matkavakuutuksestaan, jonka tulee korvata seuraavat kulut:

 • ensiapu- ja sairaalakulut
 • terveyssyistä tapahtuva kotiuttaminen
 • tapaturma ja kuolemantapaus
 • vastuuvakuutus

Vakuutuksen tulee olla voimassa koko opiskelijavaihdon ajan.

Oppilaat voivat halutessaan ottaa lisävakuutuksen esim. matkatavaroiden ja henkilökohtaisen omaisuuden varalle.

Oppilaiden on myös hankittava eurooppalainen sairaanhoitokortti ja toimitettava siitä kopio Ranskan instituuttiin ennen lähtöään.

Miten kaikki tapahtuu konkreettisesti?

1) Oppilaan ja perheensä tulee lähettää postitse seuraavat asiakirjat Ranskan instituuttiin 20. toukokuuta 2021 mennessä:

 • Osallistumisen ehdot ja osallistujan velvollisuudet
 • Terveydentilaa koskeva kysely
 • Täydentävä henkilökohtainen kyselylomake

2) Allekirjoittaessaan sopimuksen oppilaan tulee toimittaa kopio matkavakuutuksestaan (ks. ohje ylempänä), kopio eurooppalaisesta sairaanhoitokortistaan ja kopio henkilötodistuksestaan tai passista.

3) Vaihto-oppilasparin saatuaan oppilaan tulee:

 • ottaa yhteyttä isäntäperheeseen ja järjestää saapumisensa
 • varata lentolippu (oppilaan oma perhe on vastuussa lentolipun ostamisesta. Koronapandemian vuoksi suosittelemme vaihtokelpoisten lippujen ostamista)
 • pakattava matkalaukkunsa ja kerrattava ranskaa 😉