Lukion vaihto-ohjelma ”Mistral Boréal”

Mikä on Mistral Boréal-vaihto-ohjelma?

MistralBoréal on koulujen vaihto-oppilasohjelma Ranskassa olevan Provence-Alpes-Côte d’Azurin akateemisen alueen ja Suomen välillä. Sen avulla ranskalaiset ja suomalaiset lukiolaiset voivat saada ainutlaatuisen kokemuksen vieraasta kielestä, kulttuurista ja kouluympäristöstä. Jokainen käy lukiossa oman vaihto-oppilasparinsa kanssa ja asuu hänen perheessään.

Tämä vaihto-ohjelma perustuu vaihtoperheiden vastavuoroisuuteen ja mahdollistaa ainutlaatuisten siteiden luomisen samanikäisen nuoren kanssa. Jokainen ohjelmaan osallistuva suomalainen oppilas saa parikseen samaa luokkaa käyvän ranskalaisen nuoren.

Ohjelman kesto on kolme viikkoa: ranskalaiset opiskelijat viettävät kolme viikkoa Suomessa ja vastavuoroisesti suomalaiset opiskelijat viettävät kolme viikkoa Ranskassa.

Miksi osallistua?

 • tutustuminen Ranskaan ja ranskalaiseen kulttuuriin
 • ranskan kielitaidon parantaminen ja koulunkäynnin kokeminen Ranskassa
 • ranskalaisten nuorten elämään tutustuminen
 • ranskalaisten ystävien saaminen

Kuka voi osallistua?

Oppilaat:

 • jotka ovat vaihdon aikana lukion 1-3 luokalla (16-18-vuotiaat)
 • joiden englannin kielitaitotaso on vähintään B1 ja ranskan A2
 • jotka ovat avoimia, itsenäisiä ja vastuuntuntoisia
 • joilla on vanhempiensa lupa osallistua vaihtoon
 • jotka ovat palauttaneet pyydetyt asiakirjat ajoissa

Milloin lähdetään ja kuinka pitkäksi aikaa?

 • 3 viikoksi ajalla 30/09/2023 – 21/10/2023 : suomalaiset oppilaat ovat Provence-Alpes-Côte d’Azurin alueella
 • 3 viikoksi ajalla 12/11/2023 – 03/12/2023: ranskalaiset oppilaat ovat Suomessa

Mikä on oppilasvaihdon hinta?

Kyseessä on perheiden välinen vaihto, joten oppilaat saavat majoituksen, ruoan ja ylläpidon isäntäperheeltä vastavuoroisuuden periaatteella.

Oppilaan muut kulut, matkan järjestäminen ja matkakulut ovat oppilaan oman perheen vastuulla.

Suosittelemme antamaan oppilaille mukaan jonkin verran taskurahaa vapaa-ajan toimintaan vaihto-oppilasparin ja isäntäperheen kanssa, esim. elokuvalippu maksaa Ranskassa 8-10 € ja kahvi 1,70 €.

Miten hakea mukaan?

Oppilaan tulee täyttää verkkohakemuslomake, jota käytetään vaihto-ohjelmakumppanin löytämiseksi, klikkaamalla tästä (linkki on tulossa).

 • 12.12.2022-10.02.2023 asti: Hakemuksen täyttämisen jälkeen ranskan opettajan tulee toimittaa kaikki seuraavat asiakirjat kustakin hakijasta yhtenä PDF-tiedostona osoitteeseen stephane.alati@france.fi . Huom ! Tiedoston nimenä tulee olla oppilaan SUKUNIMI_etunimi.MistralBoreal2023:

Oppilaitoksen suositus
Huoltajien suostumus ja velvollisuudet

 • Maaliskuun 2023: saapuneiden hakemusten käsittely.
 • Maaliskuun 2023 lopulla:tuloksista ilmoittaminen ja digitoidujen vaihto-oppilastiedostojen toimittaminen ranskan opettajille.
 • Toukokuun 2023vaihtojaksoa valmisteleva verkkotapaaminen opettajien kanssa.
 • Toukokuun lopusta syyskuun alkuun 2023: oppilaitosten välisten vastaanottotodistusten allekirjoittaminen.

Vastaanottotodistus pitää toimittaa vastaanottavan oppilaitoksen ohjaavalle opettajalle.

Vaihto-ohjelman päätyttyä ranskalaisten ja suomalaisten oppilaitosten tulee antaa todistus kyseisestä kokemuksesta.

Ranskan instituutti kommunikoi pelkästään ranskan opettajien ja oppilaitosten rehtoreiden kanssa, ellei ilmaannu vakavia ongelmia tai ylivoimaisia esteitä. Perheiden tulee olla yhteydessä oppilaitostensa kautta.

Mihin oppilas ja hänen perheensä sitoutuvat?

Oppilas sitoutuu:

 • olemaan ahkera koulussa ja osallistumaan kaikille vaihto-oppilasparinsa tunneille
 • olemaan mukana isäntäperheen elämänrytmissä
 • huolehtimaan ranskalaisesta vaihto-oppilasparistaan tämän Suomessa oleskelun ajan

Isäntäperhe sitoutuu:

 • vastaanottamaan vaihto-oppilaan kotiinsa ja huolehtimaan hänestä vaihdon ajan
 • olemaan vastuussa vaihto-oppilaasta

Terveydentila ja matkavakuutus

Kaikissa ranskalaisissa lukioissa on kouluterveydenhoitajan vastaanotto, jonne kaikki lukiolaiset voivat tarvittaessa mennä kaikki. Koululääkäri on myös käytettävissä jos oppilaan terveydentila sitä vaatii. Alaikäisten oppilaiden sairaalahoitoon vaaditaan vanhempien lupa jos kyse on kirurgisesta toimenpiteestä.

Ennen lähtöään Ranskaan oppilaiden tulee toimittaa Ranskan instituuttiin kopio matkavakuutuksestaan, jonka tulee korvata seuraavat kulut:

 • ensiapu- ja sairaalakulut
 • terveyssyistä tapahtuva kotiuttaminen
 • tapaturma ja kuolemantapaus
 • vastuuvakuutus

Vakuutuksen tulee olla voimassa koko opiskelijavaihdon ajan.

Oppilaat voivat halutessaan ottaa lisävakuutuksen esim. matkatavaroiden ja henkilökohtaisen omaisuuden varalle.

Oppilaiden on myös hankittava eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Miten kaikki tapahtuu konkreettisesti?

Vaihto-oppilasparin saatuaan oppilaan tulee:

 • ottaa yhteyttä isäntäperheeseen ja järjestää saapumisensa
 • varata lentolippu (oppilaan oma perhe on vastuussa lentolipun ostamisesta. Koronapandemian vuoksi suosittelemme vaihtokelpoisten lippujen ostamista)
 • Huolehtia vakuutuksista ja toimittaa isäntäperheelle tarpeelliset henkilökohtaiset terveystiedot.
 • pakattava matkalaukkunsa ja kerrattava ranskaa 😉