Vaihto-ohjelma Baltlantique

ACADÉMIE DE BORDEAUX’N JA SUOMEN VÄLINEN KOULUTUSYHTEISTYÖ

Yleistä tietoa Baltlantique-vaihto-ohjelmasta

Baltlantique on Ranskassa olevan Bordeaux’n akateemisen alueen ja Suomen välinen koulujen vaihto-ohjelma.

Kyseessä on lyhyt kolmeviikkoinen vastavuoroisuuteen perustuva vaihto-ohjelma, joka antaa ranskalaisille ja suomalaisille lukiolaisille mahdollisuuden tutustua toisen maan kieleen, kulttuuriin ja koulutusympäristöön. Jokainen oppilas käy lukiossa vaihtoparinsa kanssa ja asuu hänen perheessään. Jokainen suomalainen vaihto-ohjelmaan osallistuva oppilas saa parikseen samaa luokkaa käyvän ranskalaisen oppilaan, jonka kanssa hän pitää yhteyttä.
(50 paikkaa)

Vaihto-ohjelman päivämäärät
 • 20.09.–10.10.: ranskalaiset oppilaat ovat Suomessa
 • 11.10.–31.10.: suomalaiset oppilaat ovat Ranskassa
Hakuvaatimukset

Sellaiset oppilaat voivat osallistua vaihto-ohjelmaan,

 • jotka ovat vaihdon aikana yläasteen 9 luokalla tai lukion 1.–2. luokalla (15–18-vuotiaat).
 • joiden englannin kielitaitotaso on vähintään B1 ja ranskan A2 (suositeltu taso).
 • jotka ovat ulospäinsuuntautuneita, itsenäisiä ja vastuuntuntoisia.
 • joilla on vanhempiensa lupa osallistua vaihtoon.
 • jotka ovat palauttaneet pyydetyt asiakirjat ajoissa.
Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa huomioon seuraavat suositukset:
 • On suositeltavaa, että hakijan opinnot ovat hyvällä tasolla, jotta oppilas pysyy opetuksessa mukana ja jotta paluu omaan luokkaan tapahtuu sujuvasti.
 • Elämä isäntäperheessä edellyttää oppilaalta ulospäinsuuntautunutta asennetta, sekä perheeltä suvaitsevaisuutta kulttuurieroja kohtaan.
 • Toisen maan opetukseen osallistuminen on pakollista. Oppilaiden on oltava tietoisia siitä, että he osallistuvat opetukseen toisen maan kielellä 6–8 tuntia päivittäin. Koska opetuksen sisältö eri maissa ei ole helposti verrattavissa, on opetustiimien laadittava räätälöityjä jatkotoimenpiteitä, jotta oppilaiden paluu omaan kouluun sujuu mahdollisimman hyvin.
Kalenteri 2021–2022
 • 10.04.2022 asti: haku on avoinna Ranskassa ja Suomessa. Hakemukset toimitetaan.

Sähköpostitse tulee toimittaa seuraavat asiakirjat (PDF-muodossa):

Lomakkeen voi täyttää ranskaksi tai englanniksi.

Asiakirjat lähetetään osoitteeseen: stephane.alati@france.fi. Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Candidature mobilité Baltlantique 2021–2022”.

Ranskan opettaja, joka toimii yhteyshenkilönä täyttää Excel-taulukon

 • 10.4–14.4.: ranskalaiset ja suomalaiset oppilaat jaetaan pareihin
 • 15.–30.4.: yhteystiedot lähetetään: jokainen oppilas saa parinsa yhteystiedot sekä vastaanottavan koulun vastaavan opettajan yhteystiedot. Perheet ja koulut vahvistavat oppilaiden osallistumisen allekirjoittamalla keskinäisen sopimuksen.
 • 9.2022 alkaen: vaihtojaksot alkavat.

Opettajia pyydetään toimittamaan lista varaosallistujista sen varalta, että joku oppilaista peruisi matkansa.