Vaihto-ohjelma Finn’Est

ACADÉMIE DE REIMSIN JA SUOMEN VÄLINEN KOULUTUSYHTEISTYÖ

Yleistä tietoa Finn’Est-vaihto-ohjelmasta

Finn’Est on Ranskassa olevan Grand Estin akateemisen alueen ja Suomen välinen koulujen vaihto-ohjelma.

Vaihtoehtona kaksi vaihto-ohjelmaa:

 • Lyhyt kolmeviikkoinen vastavuoroisuuteen perustuva vaihto-ohjelma, joka antaa ranskalaisille ja suomalaisille lukiolaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua toisen maan kieleen, kulttuuriin ja koulutusympäristöön. Jokainen oppilas käy lukiossa vaihtoparinsa kanssa ja asuu hänen perheessään. Jokainen suomalainen vaihto-ohjelmaan osallistuva oppilas saa parikseen samaa luokkaa käyvän ranskalaisen oppilaan, jonka kanssa hän pitää yhteyttä.

(50 paikkaa)

 • Vuoden pituinen opiskelijavaihto Ranskassa ilman vastavuoroisuutta:
  Suomalaisen lukiolaisen on mahdollista viettää lukuvuosi ranskalaisessa lukiossa Grand Estin hallintoalueella. Yleensä oppilaat asuvat arkipäivisin koulun internaatissa eli sisäoppilaitoksessa ja viikonloppuisin isäntäperheensä luona. Oppilaat käyvät ranskalaisen lukion toista vuosiluokkaa (”Première”-luokka), osallistuvat samaan opetukseen kuin ranskalaiset luokkakaveritkin ja saavat arvosanat.

(20 paikkaa)

Hakuvaatimukset

Sellaiset oppilaat voivat osallistua vaihto-ohjelmaan,

 • jotka ovat vaihdon aikana yläasteen 9 luokalla tai lukion 1-2 luokalla (15-17-vuotiaat).
 • joiden englannin kielitaitotaso on vähintään B1 ja ranskan A2.(suositellu)
 • jotka ovat ulospäinsuuntautuneita, itsenäisiä ja vastuuntuntoisia.
 • joilla on vanhempiensa lupa osallistua vaihtoon.
 • jotka ovat palauttaneet pyydetyt asiakirjat ajoissa.

 

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa huomioon seuraavat suositukset:

 • On suositeltavaa, että hakijan opinnot ovat hyvällä tasolla, jotta oppilas pysyy opetuksessa mukana ja jotta paluu omaan luokkaan tapahtuu sujuvasti.
 • Elämä isäntäperheessä edellyttää oppilaalta ulospäinsuuntautunutta asennetta, sekä perheeltä suvaitsevaisuutta kulttuurieroja kohtaan.
 • Toisen maan opetukseen osallistuminen on pakollista. Oppilaiden on oltava tietoisia siitä, että he osallistuvat opetukseen toisen maan kielellä 6–8 tuntia päivittäin. Koska opetuksen sisältö eri maissa ei ole helposti verrattavissa, on opetustiimien laadittava räätälöityjä jatkotoimenpiteitä, jotta oppilaiden paluu omaan kouluun sujuu mahdollisimman hyvin.
Miten lyhyeen kolmeviikkoiseen vaihto-ohjelmaan haetaan? Kalenteri 2021–2022
 • 1.9.-23.10.2021: haku on avoinna Ranskassa ja Suomessa

Sähköpostitse tulee toimittaa seuraavat asiakirjat (PDF-muodossa):

Lomakkeen voi täyttää ranskaksi tai englanniksi.

Asiakirjat lähetetään osoitteeseen: anne-laure.rigeade@france.fi
Sähköpostiviestin aihekenttään tulee kirjoittaa ”Candidature mobilité Finn’Est 2021–2022”.

 • 10.-30.11.2021: ranskalaiset ja suomalaiset oppilaat jaetaan pareihin
 • 11.2021: yhteystiedot lähetetään: jokainen oppilas saa parinsa yhteystiedot sekä vastaanottavan koulun vastaavan opettajan yhteystiedot
 • Tammikuusta 2022 lähtien: lähdön suunnittelu

Vaihtojaksolle voi lähteä koska tahansa tammikuun ja kesäkuun välisenä aikana. Ranskalaiset ja suomalaiset perheet voivat keskenään sopia päivämääristä, jonka jälkeen niistä tulee ilmoittaa vastaavalle opettajalle. Opettaja hyväksyy koulun rehtorin kanssa päivämäärät ja lisää ne excel-taulukkoon, joka toimitetaan Ranskan instituutille ja Académie de Reimsille.

Miten vuoden pituiseen vaihto-ohjelmaan haetaan? Kalenteri 2021–2022
 • 1.-28.2.2022: Toimitetaan alla olevat hakuasiakirjat.

Sähköpostitse (PDF-muodossa) ja postitse tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

 • Hakemuslomake/Formulaire de candidature (oppilaan nimi ja päivämäärä tulee sisällyttää tiedoston nimeen, esimerkiksi ”formulaire.elisa.berger_22oct2021.pdf”). Huomioikaa, että lomakkeeseen tarvitaan vanhemman allekirjoitus sekä vastaavan opettajan ja koulun rehtorin mielipiteet. Lomake tulee täyttää englanniksi.
 • Ranskankielinen hakukirje/Lettre de motivation (oppilaan nimi ja päivämäärä tulee sisällyttää tiedoston nimeen, esimerkiksi ”LM.elisa.berger_22oct2021.pdf”)
 • Terveystodistus

Ainoastaan sähköpostitse (PDF-muodossa) tulee toimittaa:

 • Kopio oppilaan viime lukuvuoden arvosanoista sekä kuluvan vuoden ensimmäisen lukukauden arvosanoista.
 • Kopio DELF-diplomista (minimitaso A2) tai vahvistus ilmoittautumisesta DELF-junior kielitutkintokokeeseen.

Postiosoite: Anne-Laure Rigeade – Institut français de Finlande – Yrjonkatu 36, 00100 Helsinki

Sähköpostiosoite: anne-laure.rigeade@france.fi

 • Maaliskuu 2022: hakemukset käydään läpi

Valituille hakijoille lähetetään sähköpostitse ehdotus haastattelun päivämäärästä ja kellonajasta (etänä tai paikan päällä).

 • Maaliskuu/huhtikuu 2022: yksilölliset haastattelut

Valitsijaraati arvioi hakijan motivaatiota, sopeutumiskykyä, itsenäisyyttä ja ranskan kielen osaamisen tasoa. Hakijalta voidaan tiedustella, onko hänellä mielessä tietty Ranskan Grand Estin kaupunki tai alue, joka häntä kiinnostaa eniten ja miksi, mutta myös mitkä lukujärjestyksen oppiaineet häntä kiinnostavat eniten. Paikkoja on vain rajoitettu määrä.

 • 15.4.2022: haastattelujen tulokset julkaistaan.
 • 15.5.2022: tulokset vahvistetaan ja oppilaille osoitetaan vastaanottava koulu.
 • Toukokuun loppupuoli 2022: tapaaminen ennen lähtöä (Ranskan instituutissa Helsingissä – päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

Usein kysytyistä kysymyksistämme löytyvät kaikki tarvittavat vastaukset lähtöä varten!