Kategoriat
Kulttuuri

Puuarkkitehtuuri ja puudesign

torstai 24/03/2022 15:00

The Night of Ideas brings together a series of events promoted by the French Institute throughout the world, which encourage dialogue between personalities from all horizons and which advance thinking in all fields.

Online

Seitsemättä kertaa järjestettävä Ideoiden yö liittyy Ranskan EU-puheenjohtajakauden teemaan. Teema ”rakennetaan (uudelleen) yhdessä” auttaa tarkastelemaan yksittäisiä haasteita kohtaavien yhteiskuntien sitkeyttä ja uudelleen rakentamista sekä yksilöiden, ryhmien ja valtioiden välistä solidaarisuutta ja yhteistyötä. Teema auttaa myös tarkastelemaan kansalaisyhteiskuntien mobilisaatiota sekä rakentamiseen liittyviä haasteita.  

Ranskan instituutin seitsemättä kertaa järjestämä Ideoiden yö on verkossa 24.3.2022 klo 15 

Paneelikeskustelun teemana on ”Puuarkkitehtuuri ja puudesign”: Kuinka vuonna 2022 tulisi rakentaa kestävä rakennus? Millaisia haasteita tulevat rakentajat ja suunnittelijat kohtaavat rakennusten, urbaanin kehityksen ja kalustusten tarpeen kasvaessa yhä entisestään?    

Vieraina ovat  arkkitehti Miia-Liina Tommila, rakennustekniikan ja puurakentamisen lehtori Timo Pakarinen, Nouvelle Acquitainen puu- ja metsäalan kampuksen operatiivinen johtaja Frédéric Chaboche sekä INTERCO:n johtaja Christine Pecastaingts. Vieraat esittelevät vuorotellen innovatiivisia ja inspiroivia koulutusprojekteja, minkä jälkeen he keskustelevat yhdessä uusista ammattikouluja ja alan toimijoita koskettavista suuntauksista. 

Miiia-Liina Tommila on suomalainen arkkitehti, joka työskentelee Helsingissä sijaitsevassa Tommila Architects -arkkitehtitoimistossa sekä Bergenissä sijaitsevassa suomalais-norjalaisessa Kaleidoscope -arkkitehtitoimistossa. Hänen viimeisimpiin töihinsä kuuluu Arabia Factory -korttelin kehitys sekä Metropolian ja Helsingin Pop & Jazz -konservatorion Arabia Creative -kampus, joka valmistuu elokuussa 2022. Parhaillaan Tommila työskentelee Piiri-projektin parissa vuoden 2024 Keravan asuntomessuja varten. 
Timo Pakarinen on rakennustekniikan ja puurakentamisen lehtori Karelia-ammattikorkeakoulussa. Hän osallistuu puurakentamiseen ja vähähiilisen rakennusteollisuuteen liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Hän vastaa lisäksi rakennusosaston kansainvälisestä toiminnasta. Paneelikeskustelussa Pakarinen esittelee Karelia-ammattikorkeakoulun puurakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Hän myös kertoo lyhyesti tutkimusprojektista, joka on alkanut vuoden 2022 alussa yhdessä itävaltalaisten ja saksalaisten yhteistyökumppanien kanssa.  
Christine PECASTAINGTS on Nouvelle-Aquitainessa sijaitsevan kansainvälisen yhteistyön viraston INTERCO:n johtaja. Vuosien saatossa hänen päämääränään on ollut saattaa Nouvelle-Aquitanen sosioekonominen toiminta yhteen ulkomaalaisen sosioekonomisen toiminnan kanssa, jotta taloudellisia ja institutionaalisia suhteita olisi helpompi rakentaa saman alan eri maalaisten toimijoiden välillä. Paneelikeskustelussa Pecastaingts esittelee Georgia-projektin, joka on toteutettu yhteistyössä Fréderic Chabochen kanssa. 
Frédéric CHABOCHE on Nouvelle Acquitainen puu- ja metsäalan kampuksen operatiivinen johtaja. Hän pyrkii edistämään puu- ja metsäalan ammatteja, jotta mahdollisimman moni hakeutuisi ammatillisen koulutuksen kolmelle eri linjalle (alustava koulutus, alustava oppimiseen perustuva koulutus sekä jatkuva koulutus). Hän esittelee meille Georgia-projektin, joka on toteutettu yhteistyössä  Christine Pecastaingtsin kanssa.