Kategoriat
Kulttuuri

Ranskasta suomeen!

Ranskasta suomeen!
Ranskankielisille suomi on monimutkainen kieli ja vaikeahko aloittaa, sillä kielessä ei ole kovinkaan paljon tuttuja sanoja, joista lähteä liikkeelle. Historiansa aikana suomen kieli on lainannut vain vähän vierassanoja, mutta voimme kuitenkin löytää muutamia ranskalaisperäisiä sanoja ja ilmauksia, jotka ovat saapuneet mutkan kautta ruotsin tai saksan kielestä.

CNRS:n tutkija Marie Treps kertoo mielenkiintoisessa teoksessaan ”Les mots migrateurs” (2009, Seuil), että erityisesti diplomatiaan, politiikkaan ja hallintoon liittyneet termit saapuivat arviolta 1800-luvulla. Suomessa puhutaan konfliktista ja kompromissista. Maata johtaa presidentti ja ministerit. Meitä voidaan manipuloida ja diskreditoida, ja ongelmatilanteessa soitamme poliisin. Mielialan mukaan voimme olla optimisteja tai pessimistejä.

Muutamat ranskalaiset ilmaisut, vieläpä alkuperäisessä kieliasussa, ovat integroituneet jokapäiväiseen kielenkäyttöön Suomessa. Tällaisia ovat muun muassa ”force majeur”, ”c’est la vie”, ”déjà vu” ja ”rendez-vous”.

Lisäksi suomen kieleen on omaksuttu ranskalainen prepositio ”à”, jota käytetään ilmaisuissa, kuten ”à table, à la crème, à la française…”, taikka yksinään yksikköhinnan merkityksessä ”10 kpl à 5,50 €”. On hupaisaa huomata, että suomalaiset ovat pitäneet aksentin ottaen huomioon muutoin vähäisen aksentin käytön kielessä. Marie Treps huomauttaa teoksessaan, että ”à” on kuitenkin usein virheellisesti kirjoitettu akuuttiaksentilla (accent aigu) oikeinkirjoituksellisesti korrektin gravis-aksentin (accent grave) sijaan.