Kategoriat
Ohjelmat & apurahat Tiede ja korkeakoulu

Haku ranskalais-suomalaiseen Maupertuis-ohjelmaan on auki!

Maupertuis-ohjelmaan kuuluu tutkijaliikkuvuuksia Ranskan ja Suomen välillä sekä monikansallinen tutkimustyöpaja. Ohjelman tavoitteena on pyrkiä Ranskan ja Suomen väliseen yhteistyöhön tieteen, innovaation ja korkeakoulutuksen aloilla. Haku on avoinna 15. syyskuuta 2024 saakka.

Pierre Louis Moreau de Maupertuis oli ranskalainen matemaatikko, filosofi ja kirjailija. Hän teki menestyksekkään matkan Lappiin määrittääkseen Maan muodon.

Ranskan instituutti Suomessa, Ranskan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ministeriö sekä Suomen Tiedeseura avaavat yhdessä haun Maupertuis-ohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä tieteen, innovaation ja korkeakoulutuksen alalla Suomessa ja Ranskassa.

Maupertuis-ohjelma sisältää kaksi hakuvaihtoehtoa:

  1. Tutkijoiden lyhyt liikkuvuusohjelma (RSM)

Ohjelman tavoitteena on aloittaa tai vahvistaa yhteistyötä tieteen, innovaation ja korkeakoulutuksen saralla kaikilla tieteenaloilla. Tämä hakuvaihtoehto mahdollistaa valituille suomalaisille ja ranskalaisille, nuorille tai kokeneille tukijoille vierailun vastapuolensa luona lyhyen ajanjakson ajan, joka voi kestää muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

Tohtoriopiskelijoita ja nuoria tutkijoita kannustetaan hakemaan tähän ohjelmaan.

Rahoitus vaihtelee 1200 ja 2400 euron välillä riippuen vaihdon kestosta, ja se kattaa matka-, majoitus- ja oleskelukustannukset.

  1. Korkeakoulutus, tutkimus ja innovaatio” -työpaja (ERI-W)

ERI-W -hakuvaihtoehdon tarkoituksena on vahvistaa Ranskan ja Suomen tutkijoiden välistä yhteistyötä muutaman päivän kestävän työpajan avulla, johon osallistuu useita tutkijoita (noin 15) ja joka voi tapahtua joko Suomessa tai Ranskassa millä tahansa tieteenalalla. Työpajan aiheen on oltava hyvin rajattu ja konkreettinen. Työpajassa voi olla mukaan Suomen ja Ranskan lisäksi myös muita maita, erityisesti jos suunnitteilla on hakeminen Horizon Europe- tai ERASMUS+-ohjelmiin.

Rahoitus on enimmillään 6 000 euroa.

Apurahojen ehdot

Tutkijaliikkuvuudet ja työpajat tulee ajoittaa aikavälille 15.1.2025 – 15.12.2025. Tutkijaliikkuvuuksien ja työpajojen ajoitus vuodelle 2026 on mahdollista, mikäli se on perusteltua.

Hakemukset arvioi Suomi ja Ranska. Valinta tapahtuu ohjelman rahoittajien edustajista koostuvan komitean suositusten perusteella. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille tammikuussa 2025.

 Maupertuis-ohjelman asiakirjat
Hakeminen

Hakemusten malleista (ks. yllä oleva osio) löytyy tarvittavat tiedot ja asiakirjat hakemuksen laatimiseksi. Hakemukset jätetään seuraavilla verkkolomakkeilla:

Contact

science@france.fi