Kategoriat
Tiede ja korkeakoulu

Mikä on luonnon merkitys ihmiselle?

torstai 04/05/2023 16:30

Torstaina 4. toukokuuta 2023 Café scientifiquessa (Tiedekahvilassa) nähdään Cyril Dionin elokuva Animal, minkä pohjalta pohditaan luonnon monimuotoisuuden roolia ihmiselle ja ihmisen vaikutusta siihen.

European School of Helsinki
Bulevardi 18 00120 Helsinki
room

Elokuvanäytännön jälkeen tutkija Thomas Merrien analysoi joitakin elokuvassa esiin nousevia aiheita, pohtii ihmisen roolia luonnon suojelussa sekä keinoja luonnon suojelemiseksi. Hän käsittelee myös ekosysteemipalvelujen käsitettä ja selittää kuudetta sukupuuttoaaltoa ja luontokatoa.
Elokuva on ranskankielinen ja tekstitetty englanniksi. Thomas Merrien puhuu englanniksi, mutta hänelle voi esittää kysymyksiä ranskaksi tai englanniksi.

Café scientifique järjestetään Helsingin eurooppalaisessa koulussa (Bulevardi 18, 00120 Helsinki) klo 16.30–19.00.

Thomas Merrien on AgroParisTech -yliopistossa ympäristötieteitä opiskellut insinööri, joka on parhaillaan väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa ja Luonnontieteellisessä museossa. Hänen väitöskirjansa aihe on evoluutio ja lajien maantieteellinen levittäytyneisyys menneisyydessä. Hän tutkii, mistä tänä päivänä nähtävä biodiversiteetti juontaa juurensa. Merrien pyrkii tutkimuksessaan selvittämään esimerkiksi maantieteellisten rajoitteiden vaikutusta lajien evoluutioon. Tätä varten hän kehittää mallia, jonka avulla lajien esi-isien maantieteelliset alueet voisi selvittää. Mallin pohjana ovat matemaattiset kaavat, tieto eliöiden maanteellisestä esiintyvyydestä ja niiden fylogeneettiset tiedot, joka on kuin lajien geneettinen sukupuu. Lisäksi Merrien työskentelee eläin- ja kasvilajien populaatioiden resilienssin parissa. Hän tutkii, miten ihmisen toiminta vaikuttaa lajien elinkaareen.

Etukäteisilmoittautuminen.
Sisäänpääsy on maksuton.