Korkeakouluopetus

Opetus- ja kulttuuriministeriö  vastaa suomalaisesta korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta. Sen hallinnonalalla toimii 13 yliopistoa ja 22 ammattikorkeakoulua.

– Yliopistojen perustehtävänä on harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta.

– Ammattikorkeakoulut sen sijaan antavat työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta.

Tiede- ja tutkimuslaitokset rahoittavat tieteellistä tutkimustyötä muun muassa apurahoja myöntämällä: Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomen Akatemia , ja Valtiovarainministeriön alla toimiva Business Finland ovat keskeisiä tieteellisen tutkimuksen rahoittajia Suomessa.

Tutkimus

Tieteellistä tutkimustyötä tehdään 13 yliopiston ja 22 ammattikorkeakoulun lisäksi useissa eri ministeriöiden alaisissa tutkimuslaitoksissa, kuten

–  VTT, Valtion Teknologian Tutkimuskeskus, Valtiovarainministeriön alainen tutkimuskeskus on Pohjois-Euroopan tehokkain;

LUKE, Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätalousministeriön alainen toimija;

 – SYKE, Suomen ympäristökeskus Ympäristöministeriön alainen toimija;

FMI, Finnish Meteorological Institute Liikenne- ja viestintäministeriön alainen toimija.

Yliopistot Suomessa voivat harjoittaa perustutkimusta itsenäisesti. Suomen Akatemia on pääasiallinen monipuolisen perustutkimuksen rahoittaja yliopistoissa ja jossakin määrin myös ammattikorkeakouluissa. VTT harjoittaa soveltavaa tutkimusta. Lisäksi jotkin alat ovat keskittäneet alan tutkimustyötä erillisille julkisille tutkimuslaitoksille (metsä, ympäristö, meri…). Kyseiset tutkimuskeskukset sijaitsevat usein yliopistokampusten läheisyydessä, kuten VTT Aalto-yliopiston Otaniemen kampusalueella tai FMI Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella.

Innovaatio

”Innovation Union Scoreboard 2018” mukaan Suomi on johtavia eurooppalaisia innovaatiomaita. Yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä on helpotettu toteuttamalla erilaisia, muun muassa Business Finlandin, teknologiaohjelmia. Business Finlandin koordinoima Talent Boost -toimenpideohjelma , pyrkii nostamaan Suomen houkuttelevuutta yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin.