Maupertuis-Ohjelma

Hakuaika alkaa elokuun lopussa

Ranskan instituutti Suomessa, Ranskan Suomen-suurlähetystö ja Ranskan korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaation ministeriö yhteistyössä Suomen Tiedeseuran ja Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa vahvistavat rahoittamansa Maupertuis-ohjelman kautta kahdenvälistä yhteistyötä tieteen, innovaation ja korkeakoulutuksen alalla kummassakin maassa.

Maupertuis-ohjelma sisältää käksi hakuvaihtoehtoa :

 1. Tutkijoiden lyhyt liikkuvuusohjelma (RSM)
  Ohjelman tavoitteena on aloittaa tai vahvistaa yhteistyötä molempia osapuolia kiinnostavilla aloilla tieteen, innovaation ja korkeakoulutuksen alalla. Ohjelma mahdollistaa Ranskassa tai Suomessa valittujen tutkijoiden lyhyet vierailut (1-2 viikkoa).
  Vierailun tavoitteena on:
  – keskustella mahdollisista konkreettisista yhteistyösuunnitelmista tutkimuksen, ja jos mahdollista myös korkeakoulutuksen osalta (opiskelijavaihdot, kaksoistutkinnot, yhteistohtori-sopimukset eli cotutelle-sopimukset);
  – tavata useita tutkijoita vastaanottavissa instituutioissa ja selvittää kaikenlaisen yhteistyön mahdollisuus poikkitieteellistenkin näkökulmasta;
  – tunnistaa lyhyitä, keskipitkiä ja pitkiä yhteistyömahdollisuuksia ja virallistaa ne tutkijaryhmien, tutkimuslaboratorioiden, tiedekuntien ja instituutioiden välisen pysyvän yhteistyön rakentamiseksi.

 2. ”Korkeakoulutus, tutkimus ja innovaatio” -työpajat (ERI-W)
  Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa jo olemassa olevia tutkijoiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia Ranskassa ja Suomessa. Se tukee korkeatasoisen tutkimuksen käytännönläheisiä ja erikoisosaamista koskettavia työpajoja Suomessa tai Ranskassa. Työpajaan, jonka kesto on 2-3 päivää, suositellaan rajattuja ja käytännönläheisiä aiheita ja siinä tulee olla mukana useita tutkijoita (n. 15, ei rajoitettua määrää).
  Työpajojen tulee kattaa kolme tietopyramidin osa-aluetta:
  – tutkimus: aloittaa, vahvistaa sekä kasvattaa tutkimusyhteistyötä;
  – korkeakoulutus: tutustua tiede- ja korkeakouluattasean opastuksella eri vaihtoehtoihin, joilla voidaan kasvattaa ja tukea opiskelijavaihtoa, kaksoistutkintoja, cotutelle-tutkintoja…;
  – innovaatiot: tunnistaa ja tutustua teknologiansiirron mahdollisuuksiin ja innovaatiotoiminnan vaihtoon sekä yksityisten sektoreiden yhteistyömahdollisuuksiin kummassakin maassa. Tutkijoita, opiskelijoita, yrityksiä, teknologiansiirtotoimistoja, innovaationeuvostoja ja eri instituutioiden virkamiehiä ja maiden viranomaisia kannustetaan osallistumaan. Tutkijoita, opiskelijoita, yrityksiä, teknologiansiirtotoimistoja, innovaationeuvostoja ja eri instituutioiden virkamiehiä ja maiden viranomaisia kannustetaan osallistumaan.

Lisätietoja science@france.fi